OHLÁŠKY 25. 2.  2018 - 2. NEDĚLE POSTNÍ

· Sbírka na opravy kostela z neděle 18. února: 4.976 Kč. Stojanovské "Pán Bůh zaplať".

· Tuto neděli 25. 2. je ve všech farnostech sbírka na Haléř sv. Petra - Z této sbírky Svatý otec přispívá postiženým ve světě. V minulém roce činila tato sbírka za naši diecézi 3 509 807 Kč.

· Změna mše sv.: V pondělí 26. února nebude mše sv. z důvodu setkání jáhnů, kněží a biskupů moravské provincie na Velehradě. Tam odsloužím mši sv. za živé a + členy Živého růžence v 17,30 hodin a z pondělka úmysl za + Františku a Jana Matějíčkovy, 2 + rodiče a duše v očistci překládám na středu 28. února.

· Koncert skupiny Adorare bude dnes v neděli 25. února ve 14,00 hodin v kostele. Všichni a zvláště mladí jste srdečně zváni!

· Návštěvy nemocných překládám z pátku na čtvrtek 1. března z důvodu učení v pátek ve škole a zpovídání v Uherském Brodě i úmrtí nemocných v Lopeníku.

· Nabídka levandulových sáčků: zakoupením balíčku s vonnými levandulovými sáčky můžete podpořit projekty týkající se Moravskoslezské unie neslyšících v Ostravě (např. za 175 Kč). Za Vaši podporu a přízeň Vám patří velký dík od všech, kterých se Vaše podpora dotkla, ať už finančně či materiálně. HEMA Produkt s.r.o., zprostředkovatel za MSUN

· Myšlenka na neděli: „Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Mk 9,5. POSTNÍ DOBA: Celý Boží lid se připravuje na Velikonoce vnitřním obrácením a bojem proti zlu, oblečen do plné výzbroje Boží modlitbou, postem a skutky lásky. (srv. Ef 6,11).

· Katolický týdeník č. 8: Před 70 lety se moci ujali komunisté (Co přinesl rok 1948 církvi? Komunisté chtěli církev rozložit zevnitř....) Na str. 8 – Otazníky kolem protestů v církvi s anketou: Je otevřený dopis vhodnou formou pro vyjádření kritického názoru na dění v církvi?

· Národní týden manželství: Koláž inspirací pro dobré manželství - sestaveno z odpovědí lidí z farnosti Zábřeh. Čeho si vážím na své ženě: že je krásná vnitřně i navenek, věrná, upřímná, projevuje mi úctu, starostlivá, spolehlivá, klidná, empatická, má smysl pro humor, je mojí kotvou, umí skvěle vařit, pracovitá, rozvážná, pravdivá, drží své slovo, má dobré srdce, vytváří mi zázemí, ví, co mám rád, temperamentní, má mě ráda přestože ví, jaký jsem. Čeho si vážím na svém muži: stojí při mně, vždy se mne zastane a nebojí se to říct před ostatními, je tolerantní, spolehlivý, věrný, zodpovědný, trpělivý, laskavý, obětavý, věřící, pracovitý, umí mě rozesmát, neumí lhát, empatický, obejme mě, když nemám svůj den, nenáročný, má mě rád takovou, jaká jsem, dokáže zajistit rodinu po všech stránkách, optimistický, umí pochválit, umí se ovládat, je komunikativní. Co rád dělám pro svou ženu: jsem plně k dispozici pro ni a pro rodinu, umývám nádobí, rád pro ni vařím, ranní káva a občasná překvapení, pomáhám jí s realizací jejích nápadů, víkendová snídaně, nedělní palačinky, modlím se za ni, masáž, nechám ji vyspat a postarám se o děti, umožním jí, aby měla čas pro sebe. Co ráda dělám pro svého muže: vařím a peču oblíbená jídla, dopřávám mu čas na koníčky, chválím ho, vytvářím zázemí, ráda ho hladím ve vlasech a ráda se s ním miluji, chci být pro něj hezká, nechám ho vyspat, modlím se za něj, podporuji ho v nových nápadech, vyrábíme mu drobnosti s dětmi, ráda si s ním povídám o všem, co ho zajímá a o tom, co jsem prožila já, ráda uklízím, protože vím, že má rád pořádek. JAKÉ MÁME RITUÁLY, ABY NÁŠ ŽIVOT NEZEVŠEDNĚL: každý večer vzájemné políbení a křížek na čelo, slavíme výročí svatby, společná modlitba, nedělní relax v posteli s dobrou snídaní, SMS denně kolem oběda, společný čas jen ve dvou, společné usínání, píšeme si milostné dopisy a dáme je na místo, kde je ten druhý nečeká, když přijdu z práce domů, přijde mě ke dveřím přivítat, každý den mě pohladí a řekne: „Mám tě rád/a!“ MÝTY O MANŽELSTVÍ: manželství je přežitek, láska ho/ji změní, pozná sám/a, co chci, žena dělá ženské práce a muž mužské, problémy vyřeší kamarádi, manželství je ztráta svobody, sex vyřeší všechny problémy, děti jsou na prvním místě, vše bude zalité sluncem, chování a oblékání manžela je vizitkou ženy. A JAK TO VIDÍME DOOPRAVDY: manželství je In, návyky částečně přetrvávají, musím si o to říct, muž má svou hlavu, záleží to na domluvě mezi manželi, důležitější je komunikace mezi manželi, v manželství nejsme na vše sami, milování je podstatnou součástí manželství, děti časem odejdou, manželství je na celý život, občas přijde i bouřka.

· ZÁPIS Z VI. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY: Zhodnocení uplynulého období a akcí: Advent 2017 – málo dětí na rorátech i když více než loni - pokračujeme ale v tradici; Vánoce 2017 – osvědčila se jen jedna mše sv. v 9,30 hodin 25. 12., protože je půlnoční, taktéž na Nový rok 1. 1.; Předvánoční koncert – DH Mistříňanka měla velký ohlas, kostel naplněn ale převážně přespolními lidmi - skutečně záleží koho pozveme (popularita skupiny) a jaký žánr je oblíbený u lidí; Prožití postní a velikonoční doby: Křížové cesty – Po, St, Pá po mši sv., mše bez kázání. Ne – v 15,00 hodin - křížové cesty různých společenství a stavů ve farnosti; Bohoslužby o velikonocích - Svatý týden: Zelený čtvrtek – oslovit muže na mytí nohou; adorace v Getsemanské zahradě. Mše sv. v 18,00 hodin; Velký pátek – v 18,00 hodin obřady; před obřady v 17,00 hodin poslední křížová cesta; Bílá sobota – bdění u Božího hrobu: 10,30 – 20,00 hodin. Mše sv. - vigilie ve 20,00 hodin; Neděle Zmrtvýchvstání – už jen jedna mše sv. v 9,30 hodin; Velikonoční pondělí – mše sv. v 7,30 hodin; Lidové misie ve farnosti: Termín: 16. 3. – 25. 3. 2018; Skupina ADORARE z Valašských Klobouk přijede v pátek 2. 3., cca 20 lidí - zajistit ubytování na faře + Dvorana; V sobotu večer 3. 3. v 17,00 hodin mše sv. a po ní v 18,00 hodin Večer chval, v neděli 4. 3. ve 14,00 hodin koncert = pozvat zvláště mladé z celého děkanátu; Na Květnou neděli 25. 3. bude mše sv. jen v 9,30 hodin s biskupem + žehnání misijního kříže; Kříž je ve výrobě, výška kolem 4 m, umístění kříže: vpravo od hlavního vchodu (již v minulosti tam stál); Agapé bude pro členy rad, kněze, bohoslovce a biskupa ve vinárně Pod Lipou; občerstvení pro všechny po mši sv. ve farní zahradě (Dvorana); Předvelikonoční zpovídání bude tentokrát v rámci Lidových misií; Mše sv. v TV NOE v Ostravě - návštěva studií: Termín 13. 5. 2018 10,30 hodin - zavčas dát přihlášku do kostela, děti pojedou zdarma; je potřeba alespoň 2 autobusy, aby se kostel zaplnil a vše bude v naší režii (ministrování, varhaník, sbor, zpěv atd...); Odjezd z Březové asi v 6,00 hodin, příjezd do studia v Ostravě v 9,30 hodin; Mše sv. na Březové bude pro ty, kteří nemohou jet v sobotu večer s nedělní platností; Farní ples 2019: Termín 19. 1. 2019 - zajistit dost farníků na organizaci!; Výběr hudby - Javorinka, Úžasná dvojka; Vložení kulturní vložky; Ceny, sponzoři, tombola, vstupné; Občerstvení, pití – víno; Pozvánka se rozdá do domů při Tříkrálové sbírce; Různé: 11. 3. 2018 – Chorál ze Slovenska – latinská mše; 24. 3. 2018 – Děkanátní setkání mládeže v Uherském Brodě - naši misionáři s bohoslovci se zapojí; Ukončení, závěr, debata o chování ministrantů.

· Kurz výchova teenagerů: Pět večerů o výchově dospívajících pro nás, kteří se z toho občas trochu hroutíme... Malá svačina na úvod + praktické a vtipné přednášky + diskuse u kávy ve skupinkách. Témata: Nespouštět zrak z cíle (26.2), Naplňování jejich potřeb (5.3.), Nastavení hranic (19.3.), Budování emocionálního zdraví (26.3.), Pomoci dělat správná rozhodnutí (9.4.). Kdy a kde: Masarykovo nám. 105, Uh. Brod, (vchod z ulice Soukenická). Začátek vždy od 16:30 hod. Kontakt: 731402169(J. Škrdlíková). Cena a přihlášky: 500 Kč (včetně svačiny a příručky), (800 Kč za pár), přihlášky do 21.2., cpruherskybrod@ado.cz

TOPlist
| Copyright © | 2016-2018 | Doporučený prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one