OHLÁŠKY 16. 12. 2018 - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

*Sbírka na opravy kostela je dnes v neděli 16. prosince. Dar: 1.000 Kč. Stojanovské "Pán Bůh zaplať".

* Změna mše sv.: Z důvodu prodloužení zpovídání v Uherském Brodě bude mše sv. v pátek 21. prosince zase až v 18,00 hodin.

* Předvánoční koledování souboru Dúbrava ad. se uskuteční v našem kostele dnes v neděli 16. prosince ve 14,00 hodin a předvánoční koncert dechovky Mistříňanka s průvodním slovem v sobotu 22. prosince v 16,00 hodin. Vstupné dobrovolné. Jste srdečně zváni!

* Zdobení vánočních stromků bude v sobotu 22. prosince po rorátech od 8,15 hodin. Přijďte, prosím pomoci i vy mladí!

* Peníze jako příspěvek na adopci na dálku pro dítě z Haiti a bohoslovce z Ugandy během adventu přinášejte do zákristie či na faru P. Pavlovi. Pro dítě Lovekense 270 Kč a bohoslovce Antonia 763 Kč.

* Intence (úmysly na mše sv.) si přicházejte dát zapsat do června 2019.

* Poděkování za Adventní potravinovou sbírku: V celém děkanátu se vybralo více jak 900 Kg potravin a drogerie! Díky za pomoc! Ing. František Bílek, Ph.D.

* Apoštolát modlitby - letáky na rok 2019 si můžete vzít domů.

* Vánoční pohlednice si můžete zakoupit v zákristii za 3 koruny.

* Obrázky na dřevě - betlém a Svatý Hostýn si můžete zakoupit či objednat vzadu v kostele. Jsou vystaveny na lavici u kalendářů. Necháme udělat takto i náš kostel? Zájemci, zapište se na připravený papír! Malý obrázek je za 30 Kč, střední za 50 a velký za 120 Kč.

* Myšlenka na neděli: Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?“ Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ Lk 3,10. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ: Dnešní, třetí neděli adventní, nazýváme nedělí gaudete, tj. nedělí radostnou. Celou adventní dobou se nese očekávání největšího Božího daru, daru samého Boha, který mezi nás přijde. „Radujte se! Pán je blízko!“ Ježíš přišel a stále znovu přichází s radostnou zvěstí evangelia o konečném vítězství lásky a dobra. Dobro, ušlechtilost, laskavost, odpuštění a pokoj; pravda a láska, ty zde už budou díky Kristu navěky; zato zlo, ať se tváří sebemocněji to má spočítané. Protože náš Pán nad ním jednou provždy zvítězil a jsme-li Pánovi, pak zvítězíme i my. A Pán je blízko! To je přece adventní poselství. A jestliže mu svěříme svůj život, jestliže mu otevřeme své nitro, své srdce – pak vstoupí a ujme se vlády. Vlády lásky a pokoje. Vlády, která neutlačuje, ale povznáší. A bude-li v nás vládnout On, pak nás už nebude moci ovládat zlo. Budeme s ním muset i nadále bojovat, ale ono nemůže zvítězit. Protože vítězem a Pánem našeho života je Kristus. Vzkříšený Kristus a nikdo jiný. A to je opravdu důvod k radosti. K trvalé radosti. Simeon.cz: internetový portál pro seniory - biskupství brněnské

* PAPEŽOVÉ O BLAHOBYTU A CHUDOBĚ (Katolický týdeník 50/2018) - František: Volání chudých se každým dnem stává silnější, méně se mu naslouchá a je přehlušováno halasem několika boháčů, kterých je stále méně, a jsou stále bohatší. K pošlapané lidské důstojnosti se často přistupuje se založenýma nebo rozhozenýma rukama, v bezmoci před temnou silou zla. Křesťan však nemůže zůstat s rukama založenýma, lhostejnýma či fatalisticky rozhozenýma. Věřící vztahuje ruku, jako ji Ježíš podává jemu. Bůh volání chudých slyší, a my – ptám se? Máme oči k vidění, uši k slyšení a ruce k podání pomoci, nebo stále opakujeme „až zítra“? Pán vztahuje ruku, je to nezištný čin, nikoli povinný. Nemáme prokazovat dobro pouze tomu, kdo nás má rád. Ježíš požaduje zacházet dál. Takto podaná ruka bude naším pravým bohatstvím v nebi. (18. listopadu 2018)

* Parte: Z vůle Boží odešel na věčnost posílen svátostmi nemocných pan Mgr. František Beníček, trvalý jáhen. Zemřel po dlouhé a těžké nemoci, smířen s Bohem i lidmi, v úterý 11. prosince 2018 ve věku nedožitých 81 let. Narodil se 30. ledna 1938 v Olomouci a 6. února 1938 byl pokřtěn v kostele Panny Marie Pomocnice na Nové Ulici. Po maturitě na Gymnáziu Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě pracoval jako technik ve Slováckých strojírnách Uherský Brod. V letech 1969-1971 absolvoval katechetický kurs v Olomouci a následně pak v letech 1990-1995 dálkové magisterské studium teologie na CMTF UP v Olomouci. V roce 1994 byl v katedrále sv. Václava v Olomouci vysvěcen na trvalého jáhna.

Jáhenskou službu vykonával ve farnosti Uherský Brod. S našim drahým v Pánu zesnulým se rozloučíme a za dar jeho života a služby poděkujeme v úterý 18. prosince 2018 ve 14.00 hodin při mši svaté ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Uherském Brodě. Jeho tělesné pozůstatky pak budou uloženy do hrobu rodičů na hřbitově v Suché Lozi. Jeho duši odporoučíme modlitbám spolubratří v kněžské a jáhenské službě, farníků a všeho Božího lidu. Manželka Františka, sestra S. M. Augustina, dcera Marie s rodinou, synové P. Josef, Radomír s rodinou a celá zarmoucená rodina

TOPlist
| Copyright © | 2016-2018 | Doporučený prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one