OHLÁŠKY 15. 4. 2018 - 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

·Dar: 500 Kč. Stojanovské "Pán Bůh zaplať".

* Příprava pro rodiče a děti k 1. sv. přijímání bude ve středu 18. dubna v 16,30 hodin na faře-Dvoraně.

* Přednáška ISLÁM - výzva nebo ohrožení? Ve středu 18. dubna pořádá Moravsko-slezská křesťanská akademie na faře v Uherském Brodě od 19 hodin přednášku vojenského kaplana P. Jana Pacnera s názvem ISLÁM – výzva nebo ohrožení?

* Mše sv. v televizi Noe v Ostravě se uskuteční pro naši farnost v přímém přenosu v neděli 29. dubna v 10,30 hodin. Navštívíme také studia z kterých se vysílá a setkáme se i s některými zaměstnanci. Udělejte si čas na tuto neděli a přihlaste se na připravený papír! Cena asi 200 Kč, děti pojedou zadarmo. Odjezd v 6,00 hodin z Březové ze zastávek. Návrat do 17 hodin.

* Myšlenka na neděli: Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba Lk 24,35

* Rádio Proglas a další křesťanská média vás zvou na každoroční „Pouť médií v rukou křesťanů“ v sobotu 12. května 2018 – tentokrát na Velehrad. Poutní mše svatá začíná v 11.00 hodin, celebruje biskup Josef Nuzík. Více na www.proglas.cz/pout2018.

* Týden Modliteb za duchovní povolání: Ve dnech 16. – 22. dubna 2018 probíhá Týden modliteb za duchovní povolání, který je završen v neděli Dobrého pastýře (4. neděle velikonoční). Svatý Jan Bosco řekl: „Když mluvím s mladými, nevěřím, že by mohli hledat vzácnější perlu, než je poznání jejich životního povolání.“ Modleme se tedy na tento důležitý úmysl, neboť jde o budoucnost nejen mnoha mladých lidí, ale v důsledku i o budoucnost lidského společenství.

* Lidové misie v Pitíně: Při příležitosti 130. výročí narození arcibiskupa Josefa Karla Matochy (*14. 5. 1888 Pitín) budou ve farnosti Pitín od 20. 4. do 29. 4. 2018 vincentinské lidové misie podobné jako u nás.

* Převoz těla kardinála Josefa Berana z Vatikánu do Prahy se uskuteční už 20. dubna - Kardinál Dominik Duka, OP tak ve spolupráci s vládou a dalšími institucemi plní poslední přání svého předchůdce pronásledovaného komunistickým režimem. „Bude to vlastně pohřeb pražského arcibiskupa v jeho diecézi. Byla to jeho rodina, která projevila pevný záměr, že je třeba splnit jeho poslední přání, které je napsáno v jeho závěti – být pohřben v katedrále a nebude-li to možné, tak v hrobě rodičů," vysvětluje kardinál Dominik Duka OP. Jak říká, čeští poutníci do Věčného města byli hrdí na to, že kardinál Beran nalezl místo odpočinku ve svatopetrské bazilice. Bylo to však proto, že komunistická moc mu zabránila vrátit se do vlasti živému i mrtvému. „Tuto zlovolnost můžeme napravit,“ zdůrazňuje. Uložení někdejšího pražského arcibiskupa pojal jeho nástupce na svatovojtěšském stolci také jako jednu ze symbolických součástí dostavby katedrály. „V její zadní části bude umístěn pomník – sousoší sv. Vojtěcha od Karly Žákové. Byl to právě kardinál Beran, velký ctitel tohoto světce, kdo umístil model tohoto sousoší do katedrály. Stal se kultovním místem, mše svaté u něj sloužili význační kněží naší církve, ale posléze byl odstraněn,“ připomíná Dominik Duka. Svědectví života Josefa Berana podle něj promlouvá i do současné situace, kdy komunisté, kteří jej vyhnali ze země a ani ho tu nedovolili pohřbít, hrají v politice opět významnější roli – mají se stát tichým společníkem sestavované vlády. „Jeho symbolický návrat do této naší situace není náhoda, ale je to Boží řeč. Tak jsem se to naučil od Yvese Cognara – Bůh nemluví jenom v Písmu, ale i v událostech,“ říká kardinál Duka s odkazem na francouzského dominikána a teologa. „Jsem přesvědčený, že návrat kardinála Berana do katedrály je jednou z nejvýznačnějších událostí posledních desetiletí. Ve stejný den, kdy vyjde průvod s jeho tělem ze strahovského kláštera, z místa jeho poslední svobodné promluvy, do svatovítské katedrály, bude se konat sjezd současných komunistů. I to je velmi symbolické,“ uzavírá Dominik Duka. (více v Katolickém týdeníku č. 15 na stránkách 2, 4, 5, 8 a v diecézní příloze). Více informací o životě, díle a beatifikačním procesu kardinála Josefa Berana je možné získat na oficiálním webu www.kardinaljosefberan.cz.

* Zasvěcení farností Panně Marii - Plenární zasedání ČBK doporučilo zasvětit naše farnosti Panně Marii. V linii zasvěcení, ke kterému nás pozvala Panna Maria při zjevení ve Fatimě (1917) došlo k zasvěcení světa, následně naší země a po národní pouti do Fatimy všech diecézí Čech a Moravy. Arcibiskup Jan Graubner doporučuje, aby farnosti byly zasvěceny Panně Marii koncem května, po přípravné fázi během mariánského měsíce. V březovské farnosti se tak stane v neděli 27. května při nedělní mši svaté v 7.30 a v 9,30 hod.

* SETKÁNÍ „OSAMĚLÝCH VLKŮ“ aneb víkend pro rozvedené muže - rozvedeným mužům jsme připravili možnost společně prožít víkend, ve kterém nabízíme: • společenství při mši svaté a modlitbě • prostor pro diskuse a sdílení, ale i ticho • trochu společné práce v lese, ale i odpočinek • v družném společenství inspirace k hledání cesty jak dál • doprovázení knězem P. Františkem Eliášem. Termín a místo: 20. - 22. 4. 2018 Zvole u Zábřehu (začínáme v pátek v 18.00 hod. mší sv. v kostele Neposkvrněného početí P. Marie). Co s sebou: • oblečení dovnitř i ven (do kostela) • boty, rukavice a oblečení na práci do lesa • spacák a věci osobní hygieny • 300 Kč na stravu a ubytování • kdo hraje… kytaru apod. Přihláška: Víkend pořádá farnost Zvole ve spolupráci s Centrem pro rodinu Arcibiskupství olomouckého.

TOPlist
| Copyright © | 2016-2018 | Doporučený prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one