OHLÁŠKY 12. 8. 2018 - 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

* Sbírka na opravy kostela bude za týden v neděli 19. srpna.

* Pozvánka na film: V neděli 12. srpna se bude od 18 hodin na faře v Uherském Brodě promítat film Habermannův mlýn.“

* Poutě na Svatém Hostýně: Titulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie bude ve středu 15. srpna, X. pouť pedagogů bude v sobotu 18. srpna a Tradiční orelská pouť bude příští neděli 19. srpna.

* Dovolená: Z důvodu plánované dovolené v tomto týdnu nebudou mše sv. V případě pohřbu nebo zaopatřování se obracejte na P. Stanislava Matyáše ze Strání: 731681153.

* Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehradě bude v sobotu 8. září od 15 hodin: růženec, adorace a mše sv. Již se zapisujte na připravený papír! Cena 100 Kč, děti zdarma. Odjezd ve 14 hodin.

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc srpen 2018: Abychom pěstovali vztah a důvěru k Pánu, který je pravým chlebem života, a radostně se svěřovali plánu, který s námi má.

* Myšlenka na neděli: Já jsem chléb, který sestoupil z nebe. Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. Jan 6,41

* Slavnost Nanebevzetí Panny Marie: Středa 15. srpna – Dogma o Nanebevzetí Panny Marie vyhlásil v roce 1950 papež Pius XII. Podle tohoto dogmatu byla na konci svého pozemského života matka Kristova „vzata s duší i tělem do nebeské slávy“. Když Maria, která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, dokončila svůj pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako královna všeho tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému Synu, Pánu pánů a vítězi nad hříchem a smrtí. Nanebevzetí svaté Panny je zvláštní účastí na vzkříšení jejího Syna a předjímá vzkříšení ostatních křesťanů: Ve svém mateřství jsi uchovala panenství, ve své smrti (dosl. usnutí — pozn. překl.) jsi neopustila svět, ó Matko Boží; dosáhla jsi pramene života, ty, která jsi počala živého Boha, a osvobodíš svými modlitbami naše duše od smrti. (Katechismus čl. 963)

* KŘESŤANSKÝ HUMOR: KOSTEL NEBO FOTBAL? Když Franta přišel v Horní Lhotě na fotbal, běžela desátá minuta. Pepík se ho ptá: „Proč jdeš tak pozdě?“ „Nemohl jsem se rozhodnout, jestli půjdu do kostela, nebo na fotbal,“ povídá Franta. „A tak jsem si hodil korunou.“ „Ale to ti nemohlo trvat tak dlouho,“ diví se Pepík. „No,“ říká Franta váhavě, „musel jsem si hodit 35 krát.“ JAK SE PLNĚ VĚNOVAT STUDIU NÁBOŽENSTVÍ - Dcera přivede domů představit rodičům svého snoubence. Když je mladík o samotě se svým budoucím tchánem, ten se ho ptá: „Čímpak se živíš, hochu?“„Studuji náboženství.“ „A jak chceš vydělat na pořádný barák?“ „Soustředím se na svá studia a Bůh nás zaopatří.“ „A za co koupíš mé dceři pořádný snubní prsten?“„Soustředím se na svá studia a Bůh nás zaopatří.“ A takhle to jde pořád dokola – mladík pořád omílá, že Bůh je zaopatří. Když to otec vzdá a mladík se odporoučí, přijde do místnosti matka a ptá se, jak to šlo. Otec říká: „No, ten chlapec nemá žádnou pořádnou práci ani žádné plány do budoucna, jak nějakou sehnat. Ale dobrá zpráva je, že si myslí, že jsem Bůh!“ PROČ NEMÁ ADAM DOKONALOU ŽENU - Hospodin se zeptal Adama: „Adame, proč jsi tak smutný? Copak ti není v ráji dobře?“ „Je tady dobře, Hospodine, ale trápí mě, že jsem sám.“ „Dobrá, mohu ti dát nádhernou, chytrou a pracovitou společnici, která pro tebe bude sbírat potravu. Bude se starat o tvoje děti tak, že ani jednou k nim nebudeš muset v noci vstávat. Až vynalezneš šaty, tak ti o ně bude pečovat. Bude s tebou vždy ve všem souhlasit a kdykoliv se nechá snadno rozvášnit. Bude tě milovat od rána do večera.“ „A kolik by mě taková žena stála?“ „Jednu ruku, jednu nohu a jedno ucho.“ „To je moc velká cena, Hospodine,“ přemýšlí na hlas Adam. „A co bych mohl dostat za jedno žebro?"

* Všem farnostem Arcidiecéze olomoucké: Drazí bratři kněží, obracím se na vás s prosbou o aktivní podporu petice na podporu rodiny. Už před časem byla rozeslána do farností, ale ne všude byli věřící vyzváni, aby svým podpisem vyjádřili potřebnou podporu klasické rodině. Jak jistě víte, aktivisté pro zavedení „manželství pro všechny“ vyvíjejí velký tlak na veřejnost i politiky. Manželství má jasné poslání a také pravidla. Nemůže být pro všechny, nemůže být pro děti, nemůže být otce s dcerou, nemůže být pro libovolný počet osob a tak nemůže být ani pro dva muže či pro dvě ženy. Dnes nejde o shovívavost k lidem, kteří se nějak vymykají, ale jde o zdravou budoucnost společnosti, o právo dětí na zdravou výchovu. Jako křesťané nemůžeme v této situaci zbaběle mlčet. Prosím, vyzvěte věřící, kteří ještě petici nepodepsali, ať se připojí! Děkuji Vám za spolupráci a všem ze srdce žehnám arcibiskup Jan. Petici podepisujte vzadu na stolku do konce prázdnin.

TOPlist
| Copyright © | 2016-2018 | Doporučený prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one