OHLÁŠKY - 15. 10. 2017 - 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

· Dar: 500 Kč. Stojanovské "Pán Bůh zaplať".

· Sbírka na misie bude za týden v neděli 22. října.

· Předškolička: Katolická základní škola v Uherském Brodě zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na setkání v Předškoličce ve středu 18. října od 16.00 hodin. Děti se hravou formou seznámí s „Tajuplnou školou“ a rodiče mohou získat všechny potřebné informace o škole.

· Více se dozvíte na internetových stránkách nebo přímo v kanceláři školy.

· Setkání členů (2) pastoračních rad děkanátu na dané téma bude v pátek 20. října v 19,30 hodin na faře v Uherském Brodě.

· Děkovnou mši sv. (biskupskou primici) za dar plnosti svátosti kněžství bude sloužit nový pomocný biskup Mons. Josef Nuzík v sobotu 21. října v 15,00 hodin v kostele Povýšení Svatého Kříže na Strání, kam jste srdečně zváni! Po skončení bohoslužby jste zváni na občerstvení do farní dvorany na Strání. Přijměte prosím toto pozvání a zůstávejte se mnou v modlitbách. Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký

· XIX. svatohubertská pouť na Svatém Hostýně bude v sobotu 21. října.

· Pozvánka do kina: Oblastní Charita Uherský Brod zve všechny Tříkrálové koledníčky na promítání filmu KNIHA DŽUNGLÍ do kina Máj v Uherském Brodě na podzimní prázdniny ve čtvrtek 26. října v 16,00 hodin. Vstup: koledníci zdarma, ostatní 50 Kč.

· Stolní kalendáře (velký výběr) zvláště děkanátní na příští rok si již zakupujte v zákristii za 60 Kč a také nástěnné měsíční za 45 Kč.

· Myšlenka na neděli: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout, občerstvuje mou duši. Žl 23

· Doporučujeme se podívat na: Pořad v Křesťanském magazínu o smrti a pohřebnictví: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-magazin/217562215600012/

· Pouť rodičů,kteří přišli o dítě před, při nebo po porodu bude na Hoře Matky Boží v Králíkách v sobotu 9. prosince. Více na www.ditevsrdci.cz/calendar

· Časopis Rodinný život 4/2017 – téma Jak (ne)mluvit o sexu - Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které „hýbe světem“, a právě proto je potřeba o něm mluvit... nikoli ovšem stejnou řečí jako většina společnosti. Dozvíte se, jak náročné, ale důležité je hledat v oblasti sexuality vhodné vyjadřovací pro-středky nejen při výchově potomků, ale i v komunikaci mezi partnery a mnoho dalšího. Novinkou je rubrika, která téma nahlíží z perspektivy učení církve. Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodinnyzivot@arcibol.cz.

· Vánoční balíček: „ Skrze Arcidiecézní charitu Olomouc můžete koupit Vánoční dárek dětem v dětských domovech na Ukrajině – více informací na plakátku.“

· 15. setkání LEKTORŮ BOŽÍHO SLOVA v Olomouci - sobota 21. října 2017: 10.00–15.00 hod., velký sál kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc. Vážení a milí lektoři Božího slova, přijměte srdečné pozvání do Olomouce, kde se ve velkém sále kurie na Biskupském nám. 2. uskuteční již patnácté setkání lektorů. Na programu letošního setkání bude obeznámení se s možnostmi, jak pracovat s Biblí. Pozvání přijal P. doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla, pod jehož vedením proběhne dopolední program a který také bude celebrovat mši sv. v katedrále sv. Václava. Program je určen všem lektorům Božího slova, kteří by chtěli opět o něco víc prohloubit svůj vztah ke službě lektora a mají zájem vylepšit své schopnosti jak pracovat s Písmem svatým a poté třeba použít tyto zkušenosti při schůzkách s lektory ve farnosti. Program: od 9.30 prezentace a občerstvení v sále kurie, 2. patro (příspěvek k občerstvení na společný stůl bude vítán); 10.00 zahájení setkání, společná modlitba a uvedení do společného dne; 10.15–12.15 PRAKTICKÁ PRÁCE S BÍBLÍ VE SLUŽBĚ LEKTORA BOŽÍHO SLOVA pod vedením doc. Petra Chalupy, Th.D., ředitele Českého katolického biblického díla, budou lektorům ukázány možnosti, jak se lépe a hlouběji seznamovat s Písmem; 12.45 MŠE SVATÁ - katedrála sv. Václava, celebrovat bude P. Petr Chalupa; 13.45–15.00 občerstvení a rozhovory o lektorské službě v praxi. http://kulturaslova.cz

TOPlist
| Copyright © | 2016-2017 | Doporučený prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one