OHLÁŠKY - 10. 12. 2017 - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

· Sbírka na biblický apoštolát: 700 + 4 E (100 Kč) = 800 Kč. Dar: 1.000 + 1.162 Kč (od slováků 44,7 E) = 2.162 Kč. Stojanovské "Pán Bůh zaplať".

· Sbírka na opravy našeho kostela bude za týden v neděli 17. prosince.

· Pozvánka na film: Fara Uherský Brod Vás srdečně zve dnes v neděli 10. 12. od 17:00 na promítání filmu NEBE EXISTUJE. Film vypráví o chlapci, který v okamžiku, když se ocitl na pokraji smrti, navštívil nebe.

· Předškolička: Katolická základní škola v Uherském Brodě zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na další setkání v Předškoličce ve středu 13. prosince od 16.00 hod. V "Adventním setkání" nás čeká malé překvapení od žáčků prvňáčků a společně se budeme připravovat a těšit na Vánoce. Více se dozvíte na internetových stránkách nebo přímo v kanceláři školy.

· Studentská mše svatá bude v pátek 15. prosince v Prakšicích v 18,00 hodin. Všichni studenti jsou zváni! Mši sv. slouží P. Pavel Vágner, v Březové bude sloužit prakšický farář P. Jaroslav Kapuš.

· Intence na příští půl rok si již přicházejte dát zapsat. Dnes či zítra přijďte vy, kteří budete mít nějaké výročí zadat si termín.

· Adopce na dálku: Anonymní dárci darovali na bohoslovce z Ugandy 3.440 Kč, na dítě z Haiti 960 Kč. Příspěvek na nového bohoslovce vychází pro přihlášené 642 Kč a na dítě z Haiti 230 Kč. Přispějte na ně během doby adventní! Pán Bůh zaplať!

· Vánoční pohlednice jsou k zakoupení v zákristii a vzadu si vezměte pohled kněžského semináře s modlitbou za kněžský seminář, starým a nemocným ke kterým nechodím vezměte Poselství nemocným na advent a vánoce!

· Pozvánka na koncert: OBCE BŘEZOVÁ A LOPENÍK VE SPOLUPRÁCI S ŘÍMSKOKATOLICKOU FARNOSTÍ BŘEZOVÁ VÁS ZVOU NA PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉ HUDBY MISTŘÍŇANKY DO KOSTELA SVATÉHO CYRILA A METODĚJE V BŘEZOVÉ V SOBOTU 23. PROSINCE 2017 V 19:00 HODIN. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

· Adventní potravinová sbírka: „Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje adventní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Prosíme všechny, kdo by se chtěli do této sbírky zapojit, aby přinesli pouze trvanlivé potraviny nebo základní drogerii. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat: V Březové ve středu 13. prosince na parkovišti u kostela od 17,40 - 17,50 hodin. Takto vybrané potraviny již pomohli mnoha lidem. Předem moc děkujeme.“ Ing. František Bílek, Ph.D., zástupce ředitele - koordinátor TKS a přímé pomoci vedoucí Centra seniorů, vedoucí CPMP svaté Zdislavy, sbírková činnost.

· Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2017 - Za obyvatelstvo Hondurasu – modleme se za to, aby obyvatelé Hondurasu překonávali mírovým způsobem současné těžkosti.

· Myšlenka na neděli: Na stepi připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte stezku našemu Bohu! Každé údolí ať se zvýší a každá hora a pahorek ať se sníží! Co je kopcovité, ať je nížinou, co je hrbolaté, ať je rovinou! Iz 40,3-4

· Letošní Štědrý den – neděle 24. prosince - Jelikož letošní Štědrý den připadá na 4. adventní neděli, mnozí se ptají, zda musí jít na dopolední (nedělní – adventní) bohoslužbu, pokud se chystají na odpolední či večerní mši vánoční, která je vigilií svátku Narození Páně. Odpověď jsme převzali z měsíčníku šumperského děkanátu a je ověřená u otce biskupa. Neděle trvá od půlnoci do půlnoci. Ať budeme účastni na kterékoliv mši svaté, splníme nedělní povinnost. Platí to pro všechny, ale zvlášť se to týká starších, nemocných a také maminek, které by se musely i s dětmi dvakrát vypravovat do kostela. Je ovšem vhodné prožít neděli ještě jako adventní den a slavení Vánoc začít až štědrovečerní večeří a večerní či noční bohoslužbou. Letos v některých farnostech slaví 4. neděli adventní také jako vigilii již v sobotu večer 23. prosince. V Březové bude až pravá půlnoční ve 24,00 hodin, která patří k 25. prosinci, tudíž je nutné jít dopoledne i na adventní bohoslužbu v 7,30 nebo v 9,30 hodin.

TOPlist
| Copyright © | 2016-2017 | Doporučený prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one