OHLÁŠKY 10. 6. 2018 - 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

*Dar: 4.000 Kč. Stojanovské "Pán Bůh zaplať".

* Sbírka na opravy kostela bude za týden v neděli 17. června.

* Pozvánka na film: „Dnes v neděli 10. června se bude od 18 hodin promítat na faře v Uherském Brodě film Šarlatový a černý. Film pojednává o skutečné postavě monsignora O’Flahertyho, který za druhé světové války v Římě založil a řídil podzemní organizaci, která zachránila tisíce Židů a spojeneckých vojáků uprchlých ze zajetí před pronásledováním gestapem.“

* Změna bohoslužby: Ve středu 13. června nebude večerní mše svatá z důvodu poutě.

* Přihlášky na poutě: Na pouť na Antonínek do Blatnice jedeme ve středu 13. června. Slavná mše sv. s biskupem Antonínem je v 17,00 hodin. Odjezd autobusu z Březové v 15,30 hodin, popř. i z Lopeníku. Cena 100 Kč. Na pouť do Dubu nad Moravou jedeme v sobotu 16. června, kde bude při mši sv. poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 25 let kněžství P. Jana Korneka v 11,00 hodin. Po mši sv. jsou všichni zváni do prostor fary na pohoštění. Cena 200 Kč. Odjezd v 8,30 hodin.

* Studentská mše sv. bude na téma "Oheň Ducha sv." v pátek 15. června v 18,00 hodin ve farním kostele v Uherském Brodě. Po mši sv. bude následovat táborák na zahradě fary. Mladí studenti, přijďte poděkovat za úspěšné ukončení školního roku! Jídlo zajištěno! Zvou animátoři děkanátu!

* Petice proti ratifikaci Istanbulské úmluvy: Vážení, ještě jednou vás všechny oslovuji. Doplňuji odkaz na petici, kterou doporučuji vaší pozornosti a můžete-li, předávejte ji prosím dále! Připravila ji bývalá poslankyně Nina Nováková: http://cze.ceinspiration.eu/downloads/. Petici můžete podepsat kromě elektronické verze i na připravené archy vzadu v kostele.

* Intence na příští půlrok do prosince - do konce roku si již můžete dát zapsat jakýmkoliv způsobem (osobně, telefonem, e-mailem).

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2018 – Aby v celé církvi rostla víra v Pánovo Tělo a Krev, radost z účasti na mši svaté a odhodlání svědčit o nesmírné Kristově lásce.

* DVD z Tv Noe a magnetky si co nejdříve vyzvedněte v zákristii! DVD stojí 60 Kč a magnetky 25 Kč.

* Karmelitánské nakladatelství: Milí bratři a sestry! Možná víte, že karmelitánské nakladatelství se už delší dobu potýká s existenčními problémy a pokud se nepodaří získat určitou finanční částku, bude muset jít koncem června do insolvence. Nejvíce asi lidé pocítí ztrátu sítě prodejen náboženské literatury. Proto prosím, zda byste nemohli využít předkládaných seznamů knih s 40% a 70% slevou, a objednat si i třeba nějakou zásobu knih k různému využití. Na objednávku vzadu v kostele udělejte čárku nebo číslo k dané knize! Je třeba ale zareagovat co nejdříve, (do 20. 6) protože konec června je příliš blízko. Mons. Antonín Basler, kancléř

* Myšlenka na neděli: Z hlubin volám k tobě, Hospodine, Pane, vyslyš můj hlas! Tvůj sluch ať je nakloněn k mé snažné prosbě! Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění, abychom ti mohli v úctě sloužit. Žalm 130

* KATOLICKÝ TÝDENÍK Č. 23: Mezináboženský dialog v Brně (str. 1). Třetí ročník festivalu Meeting Brno, který hledá porozumění, se konal během minulého týdne v Brně. Mons. Tomáš Halík při něm diskutoval s představiteli jiných náboženství, nechyběla ani česko-německá mše a pouť smíření.Téma: Stavět mosty důvěry (str. 4) Vztahy mezi sousedními národy bývají někdy náročné. Zvláště když jsou zatížené křivdami spáchanými v minulosti. Jak se daří nacházet přátelství českým a německým křesťanům?

TOPlist
| Copyright © | 2016-2018 | Doporučený prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one