OHLÁŠKY 14. 10. 2018 - 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 

Dary: 1.000 + 500 + 500 Kč = 2.000 Kč. Stojanovské "Pán Bůh zaplať".

* Sbírka na misie se koná za týden v neděli 21. října.

* Pozvánka na film: Dnes v neděli 14. října se bude na faře v Uherském Brodě od 18 hodin promítat film Svatý Pavel.

* Poutě na Svatém Hostýně: Dnes v neděli14. října se koná 2. den dušičkové pouti a v sobotu 20. října XX. svatohubertská pouť.

* Předškolička: Katolická základní škola v Uherském Brodě zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na setkání v Předškoličce ve středu 17. října od 16.00 hodin. Děti se hravou formou seznámí s „Tajuplnou školou“ a rodiče mohou získat všechny potřebné informace o škole. Více se dozvíte na internetových stránkách nebo přímo v kanceláři školy.

* 16. setkání LEKTORŮ BOŽÍHO SLOVA v Olomouci - sobota 20. října 2018 10.00–15.00 hod. www.kulturaslova.cz

* VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ - školní rok 2018/19: Pondělí: 12,35-13,20 hodin: 1. a 2. třída (učebna 2. tř.) = učí Mgr. Robert Goldmann, učitel a katecheta; Pátek: 11,45-12,30: 3. třída (učebna 3. třídy); 12,35-13,20: 4. a 5. třída (učebna 4. třídy); 13,25-14,10 hodin: 2. stupeň (6.-9. třída v učebně 8. třídy) = učí P. Pavel Vágner, farář. Začíná se tento týden učit!

* Myšlenka na neděli: Boží slovo je plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. Žid 4,12

* Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 21. října 2018 - Drazí bratři a sestry, protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Sv. otce všichni věřící spojují ve společném úsilí na podporu celosvětových misií, chci Vás pozdravit a upřímně Vám poděkovat za Vaši pomoc v uplynulém roce. Při nedávné cestě za knězem a misionářem z naší země do Mexika jsem měl možnost navštívit farnost, jejíž rozloha je srovnatelná s naší jednou diecézí. Překvapilo mě, že tak velké území mají na starosti pouze dva kněží, a to jednomu z nich je přes 70 let. Do mnoha míst se nedostanou ani jednou za měsíc! Obrovské vzdálenosti do místních společenství překonávají pěšky, autem nebo lodí za neustálého vedra. My si jen těžko dokážeme představit život v takových podmínkách. O to krásnější je skutečnost, že právě vy jste svými dary pomohli ulehčit jejich těžký život v misiích, některým lidem jste umožnili vzdělání nebo přispěli k důstojnějšímu životu v jejich společenství. Vaše modlitby, osobní oběti i dary jsou konkrétní pomocí, kterou vám jistě nezapomenou, a Bůh Vám odplatí odměnou nevyčíslitelnou. Mám radost z toho, že díky Vaší loňské štědrosti můžeme pomoci chudým lidem v pěti zemích tří kontinentů částkou více než 14 milionů korun. Díky Vaší pomoci jsme přispěli do celosvětové „pokladnice“, ze které Papežské misijní dílo šíření víry podpořilo pastorační projekty, katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí, řeholní kongregace a diecézní organizace v misijních oblastech, kteří to nejvíce potřebují. Během oslavy loňského Světového dne misií papež František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, kterému dal téma: „Pokřtěni a posláni.“ Téma zdůrazňuje, že povolání k misiím dostal každý pokřtěný. Misie znamená pohyb těch, kdo jsou vysláni, i těch, kdo přijímají jejich poselství. Poslaný jde, aby přinášel druhým Spasitele, jeho evangelium i jeho lásku. Kdo plní toto poslání, roste ve svatosti a stává se svědkem svatosti, která dává světu život a krásu. K tomu je povolán každý z Vás. „Srdečně Vás povzbuzuji, abyste chápali přípravnou fázi k Mimořádnému misijnímu měsíci v říjnu 2019 jako ohromnou příležitost k obnově misijního odhodlání po celé církvi. Nebojte se nových věcí, které pocházejí od ukřižovaného a vzkříšeného Pána. Buďte ve svých misiích smělí a odvážní, vždy spolupracujte s Duchem Svatým ve spojení s Kris-tovou církví,“ říká papež František a já se k této výzvě ze srdce připojuji. Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, Královna apoštolů. Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

* Sbírka pro Indonésii: Charita ČR vyhlásila finanční sbírku na pomoc obětem tsunami v Indonésii. Konto pro Indonésii: Sbírkový účet Charity ČR, číslo účtu: 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 115. Přispět je možné rovněž prostřednictvím dárcovské SMS na číslo: 87777: DMS CHARITASVET 30 nebo 60 nebo 90. Cena jedné DMS je 30, 60, 90 Kč. Službu provozuje Fórum dárců.

* Vánoční balíček: Děláme radost dětem z Ukrajiny. Dítě z dětského domova nebo chudé rodiny si vyberete na www.acho.charita.cz nebo nejbližší Charitě: má obsahovat pouze nové věci, nesmí obsahovat žádné potraviny ani cukrovinky, měl by být v hodnotě 900 - 1.200 Kč, dodejte na nejbližší Charitu do 30. 11. 2018, děti si můžete závazně rezervovat u kontaktní osoby: frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz, mobil: 724651321. Děkujeme! Podpořit nás můžete i finančně - č. ú.: 4030207/0100.

TOPlist
| Copyright © | 2016-2018 | Doporučený prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one