Bohoslužby

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 24. 1. 2021

Svátky a bohoslužby v tomto týdnu:
Ne - 3. neděle v mezidobí - votivní mše "za jednotu křesťanů"
            7,30 - Za + Michala a Hedviku Bartkovy
            9,30 - Za farníky
Po - Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola - končí týden modliteb za jednotu křesťanů
            17,00 - Za + rodiče Martina a Boženu Dulínkovy, jejich 4 děti, prarodiče Urbancovy, Dulínkovy a duše v očistci
            17,40 - Litanie za jednotu ve víře
Út - Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
            8,00 - Za + P. Jiřího Změlíka
            8,40 - Litanie v době pandemie
St - Sv. Anděly Mericiové, panny
            17,00 - Za + Marii a Františka Pomajbíkovy, + syna, dceru, zetě, 2 rodiče a duše v očistci
Čt - Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
            17,00 - Za těžce nemocnou osobu a dar navrácení zdraví
            17,40 - Adorace
- Pátek 3. týdne v mezidobí
            17,00 - Za + Jana a Annu Ševčíkovy, + syna, vnuka, rodiče, sourozence a duše v očistci
So - Sobotní památka Panny Marie
            7,30 - Za mládež našeho děkanátu
Ne - 4. neděle v mezidobí
            7,30 - Za farníky
            9,30 - Za + Jana Janků, rodiče a duše v očistci


Vláda ČR na svém zasedání schválila s účinností od 27. prosince přechod na pátý stupeň systému PES, kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10 procent kapacity obsazenosti kostela.

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb v krizovém opatření vlády č. 1375 pro období od 27. prosince 2020 00:00 hodin do 10. ledna 2020 23:59 jsou následující:
IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a
a)  shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
b)  shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;

 
Tzn.: Máme dost velký kostel a proto i když od neděle 27. prosince se snižuje kapacita na 10%  přesto může přijít až 30 farníků s tím, že do lavic si sednou pouze 2 (kromě rodiny), aby se dodržely rozestupy 2 m (stát se nesmí). Obsazujte i boční lavice! Vstup do kostela je jen přes zákristii a to ve všední dny do prvních 4 lavic (špatně slyšící do své lavice se sluchátky). Dodržujte všechny příkazy ve vlastním zájmu (roušky, dezinfekce, rozestupy)!
 
TOPlist
| Copyright © | 2016-2021 | Doporučený prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one