Církevní školství - Velehrad

pripravny-kurz2021.jpg
002logo_velehrad.jpg
Církevka Bojkovice.png
KZSUB.jpg
logo.png
KATOLICKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA UHERSKÝ BROD
Datová schránka:

kv53cmj

Korespondenční adresa:

Jirchářská 823

688 01 Uherský Brod

Email:

info@kzsub.cz

Telefon:

Jirchářská – I. stupeň: 577 440 481

Na Výsluní – II. stupeň: 577 440 482

mobil ředitelka: 731 604 357

mobil zástupkyně: 731 604 358

mobil ŠD: 604 708 648

Číslo účtu školy:

ČSOB: 210454545/0300

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ40 0300 0000 0002 1045 4545

IČ: 71340700

DIČ: CZ71340700


Stojanovo gymnázium, Velehrad

Nádvoří 1

687 06 Velehrad

tel: 572 571 091

e-mail: info@sgv.cz

ID datové schránky: mp5dbty

IČO: 70940444

DIČ: CZ70940444

REDIZO: 650067231

IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300
Ředitel školy: Mgr. Michal Hegr

tel: 572 571 091, mobil: 734 435 467

e-mail: michal.hegr@sgv.cz
Zástupce ředitele školy: Mgr., MgA. Filip Macek

tel: 572 571 122, mobil: 608 619 602

e-mail: filip.macek@sgv.cz
Kaplan školy: P. Mgr. Radim Kuchař

mobil: 731 626 546

e-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Ekonomka školy: Ing. Ladislava Boudová

tel.: 572 571 091

e-mail: ladislava.boudova@sgv.cz
Zástupce ředitele pro výchovu na Domově mládeže: Mgr. Tomáš Chytka

tel: 572 571 098, mobil: 733 742 011

e-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Koordinátor Střediska volného času: Ing. Lukáš Petrucha

tel: 777 268 430

e-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Vedoucí školní jídelny: Ing. Veronika Maňásková

tel.: 734 766 295

e-mail: veronika.manaskova@sgv.cz

Odhlašování/přihlašování stravy provádějte nejpozději den předem (do 10 hod), a to prostřednictvím https://www.sgv.cz/strava.

 
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Adresa: Pilařova 3, Kroměříž 767 01

E-mail: ag@agkm.cz
Telefony:

vrátnice: 573 501 116

sekretariát: 573 501 111

ředitel: 573 501 101

zástupce ředitele: p. Korbička 573 501 115,  pí. Otáhalová 573 501 157

zástupkyně ředitele (pro věci ekonomické): 573 501 133, 573 501 132

domov mládeže: 573 501 102 (chlapecká vychovatelna),  573 501 112 (dívčí vychovatelna)

ubytovací a stravovací akce: 573 501 132 (ekonomický úsek)

rušení objednané stravy: 573 501 128 (pokladna) nebo 573 501 111 (sekretariát)

Datová schránka: ns6hkxw


www.velehradinfo.cz
Leták SGV.jpg
Leták SGV 1.jpg
kontakty-logo  

Husova 537

687 71 Bojkovice

 

IČO: 00838811

RED_IZO: 600015491

 

Zřizovatel školy

Česká kongregace sester dominikánek

Veveří 27, 602 00 Brno

kongregace@dominikanky.cz

 

Ředitelka školy

Mgr. Jindřiška Beránková

+420 731 625 935

reditelna@cirkevka-bojkovice.cz

 

Zástupce ředitelky a výchovný poradce

PaedDr. Ladislava Kolouchová

+420 602 777 016

info@cirkevka-bojkovice.cz

 

Metodik prevence

Mgr. Hana Hoffnerová

 

KONTAKTY

Ředitelna: +420 731 625 935

Zástupce ředitele: +420 602 777 016

Domov mládeže: +420 730 543 751

 

e-mail: info@cirkevka-bojkovice.cz

datová schránka: 7wf3txg

 

číslo účtu: 345340721/0100 Komerční banka

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát

Sídlo: Týnská 633/12, 110 00 Praha 1

Tel.: 777 985 630

E-mail: gdpr@jakubkriz.cz

Církevka Bojkovice.jpg

Střední odborná škola sv. Jana Boska v KROMĚŘÍŽI
SOŠ svatého Jana Boska

Na Lindovce 1463
767 01 Kroměříž

Telefon: 573 504 581, mob. 731 665 703

E-mail: reditel@sosbosko.czsosbosko@sosbosko.cz
http://www.sosbosko.cz/

O ŠKOLE

Střední odborná škola sv. Jana Boska je křesťansky orientovaná škola, která poskytuje vzdělání v tříletých učňovských oborech a dvouletých oborech nástavbového studia v oblasti zemědělství a lesnictví. Škola vychází vstříc především na žákům z věřících rodin, je však otevřena všem zájemcům, kteří jsou ochotni přijmout a respektovat její hodnoty. Zřizovatelem školy je Arcibiskupství olomoucké.

UČEBNÍ OBORY

  • Lesní mechanizátor 41-56-H/01 - tříletý učební obor s výučním listem  
  • Opravář lesnických strojů 41-56-H/02  - tříletý učební obor s výučním listem
  • Zemědělec – farmář 41-51-H/01  - tříletý učební obor s výučním listem
  • Zahradník 41-52-H/01 tříletý učební obor s výučním listem

CO MŮŽETE OČEKÁVAT

Základním cílem školy je umožnit mladým lidem všestranný osobnostní a profesní rozvoj v křesťanském duchu reprezentovaném tradicí katolické církve. Jsme přesvědčeni, že obě tyto složky výchovy a vzdělávání jsou nerozlučně spojeny a že pouze osobnostně rozvinutý, zralý a v plném smyslu slova dospělý člověk je schopen se úspěšně začlenit do společnosti a účinně profesně uplatnit.

Chceme u našich žáků rozvíjet profesní hrdost, vědomí důstojnosti práce, vnímání povolání jako služby bližnímu a společnosti.

Osobnostnímu rozvoji žáků slouží výchovný a pastorační program založený na salesiánském preventivním systému, který se opírá o 3 základní pilíře:

rozum – náboženství – laskavost.

Hodnoty školy

  1. Víra, odbornost a celkový růst žáků
  2. Salesiánská výchova založená na preventivním výchovném systému a asistenci
  3. Rodinné prvky (vzájemná důvěra a otevřenost, pozorný a lidský přístup k žákům, zdravá náročnost)
  4. Spoluzodpovědnost a profesionální růst pedagogů
  5. Spolupráce s rodiči a absolventy školy
  6. Příjemné a výchovné prostředí

DOMOV MLÁDEŽE

Poskytuje žákům ubytování, stravování, podmínky pro studium i rozvíjení zájmů, tvůrčích a sportovních aktivit ve volném čase. Žáci jsou vedeni k jeho smysluplnému využívání individuálně i v kolektivu. Pravidelně se účastní duchovních aktivit a mají stálou možnost rozhovoru s knězem a duchovního doprovázení.

ODBORNÝ VÝCVIK

Cílem je rozvinout u žáků řemeslné dovednosti, potřebné pracovní návyky, schopnost spolupráce v pracovním kolektivu i schopnost samostatně pracovat, práci si sami plánovat a organizovat. Odborný výcvik bude realizován v maximální možné míře v reálných podmínkách firem a zemědělských a lesnických provozů.

VOLNÝ ČAS

Škola usiluje o komplexní výchovné působení, které zahrnuje i volný čas žáků. Proto škola zřizuje i Středisko volného času, jehož nabídka zahrnuje především aktivity zaměřené na poznávání přírody a pobyt v ní, tak aby žáci získávali k přírodnímu prostředí nejen profesní, ale rovněž osobní vztah a učili se respektu a úctě k hodnotám Božího stvořitelského díla.

TOPlist
| Copyright © | 2016-2021 | Doporučený prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one