Církevní školství - Velehrad

002logo_velehrad.jpg
Církevka Bojkovice.png
KZSUB.jpg
logo.png
KATOLICKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA UHERSKÝ BROD
Datová schránka:

kv53cmj

Korespondenční adresa:

Jirchářská 823

688 01 Uherský Brod

Email:

info@kzsub.cz

Telefon:

Jirchářská – I. stupeň: 577 440 481

Na Výsluní – II. stupeň: 577 440 482

mobil ředitelka: 731 604 357

mobil zástupkyně: 731 604 358

mobil ŠD: 604 708 648

Číslo účtu školy:

ČSOB: 210454545/0300

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ40 0300 0000 0002 1045 4545

IČ: 71340700

DIČ: CZ71340700


Stojanovo gymnázium, Velehrad

Nádvoří 1

687 06 Velehrad

tel: 572 571 091

e-mail: info@sgv.cz

ID datové schránky: mp5dbty

IČO: 70940444

DIČ: CZ70940444

REDIZO: 650067231

IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300
Ředitel školy: Mgr. Michal Hegr

tel: 572 571 091, mobil: 734 435 467

e-mail: michal.hegr@sgv.cz
Zástupce ředitele školy: Mgr., MgA. Filip Macek

tel: 572 571 122, mobil: 608 619 602

e-mail: filip.macek@sgv.cz
Kaplan školy: P. Mgr. Radim Kuchař

mobil: 731 626 546

e-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Ekonomka školy: Ing. Ladislava Boudová

tel.: 572 571 091

e-mail: ladislava.boudova@sgv.cz
Zástupce ředitele pro výchovu na Domově mládeže: Mgr. Tomáš Chytka

tel: 572 571 098, mobil: 733 742 011

e-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Koordinátor Střediska volného času: Ing. Lukáš Petrucha

tel: 777 268 430

e-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Vedoucí školní jídelny: Ing. Veronika Maňásková

tel.: 734 766 295

e-mail: veronika.manaskova@sgv.cz

Odhlašování/přihlašování stravy provádějte nejpozději den předem (do 10 hod), a to prostřednictvím https://www.sgv.cz/strava.

 
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Adresa: Pilařova 3, Kroměříž 767 01

E-mail: ag@agkm.cz
Telefony:

vrátnice: 573 501 116

sekretariát: 573 501 111

ředitel: 573 501 101

zástupce ředitele: p. Korbička 573 501 115,  pí. Otáhalová 573 501 157

zástupkyně ředitele (pro věci ekonomické): 573 501 133, 573 501 132

domov mládeže: 573 501 102 (chlapecká vychovatelna),  573 501 112 (dívčí vychovatelna)

ubytovací a stravovací akce: 573 501 132 (ekonomický úsek)

rušení objednané stravy: 573 501 128 (pokladna) nebo 573 501 111 (sekretariát)

Datová schránka: ns6hkxw


www.velehradinfo.cz
Leták SGV.jpg
Leták SGV 1.jpg
kontakty-logo  

Husova 537

687 71 Bojkovice

 

IČO: 00838811

RED_IZO: 600015491

 

Zřizovatel školy

Česká kongregace sester dominikánek

Veveří 27, 602 00 Brno

kongregace@dominikanky.cz

 

Ředitelka školy

Mgr. Jindřiška Beránková

+420 731 625 935

reditelna@cirkevka-bojkovice.cz

 

Zástupce ředitelky a výchovný poradce

PaedDr. Ladislava Kolouchová

+420 602 777 016

info@cirkevka-bojkovice.cz

 

Metodik prevence

Mgr. Hana Hoffnerová

 

KONTAKTY

Ředitelna: +420 731 625 935

Zástupce ředitele: +420 602 777 016

Domov mládeže: +420 730 543 751

 

e-mail: info@cirkevka-bojkovice.cz

datová schránka: 7wf3txg

 

číslo účtu: 345340721/0100 Komerční banka

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát

Sídlo: Týnská 633/12, 110 00 Praha 1

Tel.: 777 985 630

E-mail: gdpr@jakubkriz.cz

Střední odborná škola sv. Jana Boska v KROMĚŘÍŽI
SOŠ svatého Jana Boska

Na Lindovce 1463
767 01 Kroměříž

Telefon: 573 504 581, mob. 731 665 703

E-mail: reditel@sosbosko.czsosbosko@sosbosko.cz
http://www.sosbosko.cz/

O ŠKOLE

Střední odborná škola sv. Jana Boska je křesťansky orientovaná škola, která poskytuje vzdělání v tříletých učňovských oborech a dvouletých oborech nástavbového studia v oblasti zemědělství a lesnictví. Škola vychází vstříc především na žákům z věřících rodin, je však otevřena všem zájemcům, kteří jsou ochotni přijmout a respektovat její hodnoty. Zřizovatelem školy je Arcibiskupství olomoucké.

UČEBNÍ OBORY

  • Lesní mechanizátor 41-56-H/01 - tříletý učební obor s výučním listem  
  • Opravář lesnických strojů 41-56-H/02  - tříletý učební obor s výučním listem
  • Zemědělec – farmář 41-51-H/01  - tříletý učební obor s výučním listem
  • Zahradník 41-52-H/01 tříletý učební obor s výučním listem

CO MŮŽETE OČEKÁVAT

Základním cílem školy je umožnit mladým lidem všestranný osobnostní a profesní rozvoj v křesťanském duchu reprezentovaném tradicí katolické církve. Jsme přesvědčeni, že obě tyto složky výchovy a vzdělávání jsou nerozlučně spojeny a že pouze osobnostně rozvinutý, zralý a v plném smyslu slova dospělý člověk je schopen se úspěšně začlenit do společnosti a účinně profesně uplatnit.

Chceme u našich žáků rozvíjet profesní hrdost, vědomí důstojnosti práce, vnímání povolání jako služby bližnímu a společnosti.

Osobnostnímu rozvoji žáků slouží výchovný a pastorační program založený na salesiánském preventivním systému, který se opírá o 3 základní pilíře:

rozum – náboženství – laskavost.

Hodnoty školy

  1. Víra, odbornost a celkový růst žáků
  2. Salesiánská výchova založená na preventivním výchovném systému a asistenci
  3. Rodinné prvky (vzájemná důvěra a otevřenost, pozorný a lidský přístup k žákům, zdravá náročnost)
  4. Spoluzodpovědnost a profesionální růst pedagogů
  5. Spolupráce s rodiči a absolventy školy
  6. Příjemné a výchovné prostředí

DOMOV MLÁDEŽE

Poskytuje žákům ubytování, stravování, podmínky pro studium i rozvíjení zájmů, tvůrčích a sportovních aktivit ve volném čase. Žáci jsou vedeni k jeho smysluplnému využívání individuálně i v kolektivu. Pravidelně se účastní duchovních aktivit a mají stálou možnost rozhovoru s knězem a duchovního doprovázení.

ODBORNÝ VÝCVIK

Cílem je rozvinout u žáků řemeslné dovednosti, potřebné pracovní návyky, schopnost spolupráce v pracovním kolektivu i schopnost samostatně pracovat, práci si sami plánovat a organizovat. Odborný výcvik bude realizován v maximální možné míře v reálných podmínkách firem a zemědělských a lesnických provozů.

VOLNÝ ČAS

Škola usiluje o komplexní výchovné působení, které zahrnuje i volný čas žáků. Proto škola zřizuje i Středisko volného času, jehož nabídka zahrnuje především aktivity zaměřené na poznávání přírody a pobyt v ní, tak aby žáci získávali k přírodnímu prostředí nejen profesní, ale rovněž osobní vztah a učili se respektu a úctě k hodnotám Božího stvořitelského díla.

Studium.jpg
Vážení zájemci o dění na moravském Velehradě.
 
Dovolujeme si informovat o tématech a aktivitách ve vztahu k tomuto poutnímu místu.
__________________________________________________________________
 
① Nová ročenka Matice velehradské s řadou zajímavých textů je k nahlédnutí na stránkách tohoto podpůrného velehradského spolku: 
https://maticevelehradska.webnode.cz/rocenka/
Zájemci o členství ve spolku získají více informací zde: https://maticevelehradska.webnode.cz/prihlaska/
 
② Modlitební křížové cesty probíhají ve velehradské bazilice o postních nedělích po 14:00. Následuje odpolední mše svatá v 15:00. Rozpis křížových cest je ke stažení zde:  
https://www.farnostvelehrad.cz/event/krizove-cesty/
Dění ve velehradské bazilice je možné sledovat on-line na této webstránce: https://www.farnostvelehrad.cz/bazilika/zive/
 
③ Putování ke cti sv. Ludmily z Velehradu na Tetín proběhne letos ve třech poutních etapách. Výchozím místem bude 5. května Velehrad. Více informací najdete v přiložené TISKOVÉ ZPRÁVĚ.
 
④ Jak se žilo ve velehradském klášteře v době baroka přibližuje přednáška historika PhDr. Vladimíra Teťhala:  
https://www.youtube.com/watch?v=Wlk7vxzH0sw
 
⑤ Výstava o životě a odkazu kardinála Tomáše Špidlíka SJ je stále k vidění ve velehradské bazilice. Viz plakát v příloze. Chrám je průběžně otevřen k soukromé tiché modlitbě.
 
⑥ Zákoutí a historii velehradského hřbitova přibližuje webstránka českého geocachingu: 
https://www.geocaching.com/geocache/GC2CYB9_velehradsky-hrbitov?guid=cfa94692-4f21-4a56-9767-6a7825221516&fbclid=IwAR0JE6UlJl0rgiAWgu-8vck1uEn2fMl4ryitlxj72UFHvsqpX9Q9gCP43Go
 
⑦ Projděte se Velehradem spolu s aplikací Smartguide: 
https://smart-guide.org/destinations/cs/velehrad/
 
⑧ V souvislosti s výstavou fotografií z Arménie, která je nainstalována v galerii Poutní prodejny, informujeme, že autorem výstavy fotografem Josefem Bosákem…
Byla vyhlášena sbírka na pomoc obětem válečného konfliktu v Náhorním Karabachu
https://www.youtube.com/watch?v=JDp50JKFfs4&fbclid=IwAR3z1xwZLu8Ll6Jdj0PmH02IerCrcObVJLAIVmZ38XOiYazjSttnnc8eSoE
 
 
Prosíme návštěvníky Velehradu o dodržování aktuálních vládních nařízení týkajících se pandemie COVID-19. Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost.
 
 
Velehradská ohlédnutí:
 
Nový televizní cyklus Zakázaný Bůh byl natáčen též na poutním místě Velehradě:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210106ceska-televize-prinasi-novy-cyklus-zakazany-buh
https://zpravy.proglas.cz/13/reziser-petr-kazda-o-novem-cyklu-ct-zakazany-buh/
 
Dokumentární televizní pořad o slovenském knězi a disidentu Antonu Srholcovi SDB byl natáčen též na Velehradě:

https://www.teraz.sk/kultura/rtvs-slovensky-panteon-pokracuje-dok/518807-clanok.html
 
K výročí vypálení velehradského kláštera:

https://itvs24.cz/den-po-dni/vypaleni-velehradskeho-klastera-1?fbclid=IwAR3OGxDNeRJPftmyufEKBFFmuSEm24Btl6dEHSh0otNvyLMThSlykfGqmQ4
https://zpravy.proglas.cz/udalosti/stopy-po-pozaru-z-roku-1421-jsou-na-velehrade-videt-i-dnes/?fbclid=IwAR3l8wuIJH53k_3KCcDOMVr5Oy4Cuwbb8UIgWqSXnBvBIGlaRgAl1PPQfJY
 
Na Velehradě lidé prosili o jednotu křesťanů:

https://www.ado.cz/2021/01/25/na-velehrade-lide-prosili-o-jednotu-krestanu/
 
Rozhlasový rozhovor s koordinátorem velehradských kulturních aktivit:

https://brno.rozhlas.cz/host-apetytu-petr-slintak-8438121?fbclid=IwAR1UlCCoDgnCnK5HfWXXdH65LyAEPYzplxcIVbvtr5nFmpKHtYcC4BxaAS0#player=on
 
O vánoční situaci nejen ve velehradském farním okrsku:

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3243942-kostely-resi-jak-na-pulnocni-mse-s-omezenym-poctem-osob-zavadi-se-rezervace-i-vic
https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/jaka-bude-kapacita-kostelu-pro-vanocni-mse-to-je-mnohde-tajemstvi-20201222.html
 
Novoroční přání arcibiskupa Jana Graubnera:

https://www.ado.cz/2021/01/01/novorocni-prani-arcibiskupa-jana-graubnera/
 
O Cyrilometodějské poutní stezce:

https://region.rozhlas.cz/cyrilometodejska-stezka-vas-provede-casem-i-prostorem-az-ke-korenum-slovanske-8374229?fbclid=IwAR08s-x0__A2HaidfEUHCxnQTux58imcPezvAXg9f_d9NbJ6mspALs1UeV0
https://cesky.radio.cz/cyrilometodejska-stezka-nabidne-padesat-zajimavych-mist-8703118?fbclid=IwAR1Jwl6Y-0Zebnp94vh2USIMO1fkgi_w9b9E3iRaqWqU1r_7j_pjm4T1rhg
 
Zdravice kardinála Dominika Duky k 25 letům apoštolského exarchátu:

http://www.dominikduka.cz/vyjadreni/zdravice-k-25-letum-apostolskeho-exarchatu/?fbclid=IwAR3XJhinVRFp6JCkmC-ur6fHLX1Zotk7pL_9UJMwoddUXazQdFrRHyBmBvs
 
Byla obnovena část pěší cesty směrem k Velehradu:

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/historicka-spojnice-tupes-s-borsicemi-se-dockala-obnovy-20210125.html
 
Zesnul někdejší velehradský duchovní správce P. Stanislav Peroutka SJ:

https://zpravy.proglas.cz/udalosti/zemrel-jezuita-P-stanislav-peroutka/
 
Zesnul kněz P. František Lízna SJ, který dříve působil též v sociálních službách na Velehradě:

https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/frantisek-lizna-politicky-vezen-charta-77-jezuita-umrti_2103051322_ban?fbclid=IwAR36QejTlabHXt5UobYjt37wqndSB45cCgRxXIslK7W3LcjVPd-WZGuBUM8
 
Zesnul průkopník české tibetologie a příznivec Velehradu prof. Josef Kolmaš:

https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/zemrel-prukopnik-ceske-tibetologie-josef-kolmas-nekrolog/r~47e145426bce11ebb115ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR38wXX-5y54HY7nthth83HCKbvSqLnDHnLBwplb-17n82tkcfGGTyWZWC4
 
Staroměštští farníci vykonali děkovnou pouť na Velehrad:

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/6e2e051f-4648-4919-b106-986ed490a84d
 

Petr Slinták
 
PhDr. Petr Slinták
koordinátor kulturních aktivit a PR
poutní místo Velehrad
 
@ | 
koordinator@velehradinfo.cz
☎| (+420) 733 741 654 (T-Mobile)
☎| (+420) 776 687 800 (Vodafone)
 

Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje
U Lípy 302
687 06 Velehrad
 

www.velehradinfo.cz
TOPlist
| Copyright © | 2016-2021 | Doporučený prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one