OHLÁŠKY – 27. 9. 2020
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 • Sbírka z neděle 20. září na opravy kostela:  7.887 + 2,5 E (65 Kč) = 2.700 Kč. Dary: 1.000 + 1.000 + 200 + 2.000 + 550 (Ludmily) = 4.750 Kč. Stojanovské "Pán Bůh zaplať".
 • Návštěvy nemocných budou ve čtvrtek 1. října jako obvykle.
 • Změna mše sv.:  V pondělí 28. září na Slavnost sv. Václava bude mše sv. mimořádně v 8,00 hodin z důvodu státního svátku a Národní poutě ze Staré Boleslavi v televizi.
 • Informace pro biřmovance: Od 2.-4. října se má konat povinný víkend v Rajnochovicích. Přihlaste se každý sám na jejich webových stránkách: pristav.ado.cz ve složce Akce - víkend pro Vnorovy a Březovou. Přihlaste se a odešlete přihlášku! V případě zrušení akce z důvodu přísnějších hygienických opatření vám sami napíší e-mail. Napište mi každý, že jste se přihlásili a informujte mě v případě zrušení akce. Díky. P. Pavel
 • Růžencová pouť v UB: Sobota 3. 10. 2020: 14,45 modlitba růžence; 15,30 mše sv.; 18,00 průvod se svícemi od farního do klášterního kostela; 18,30 mše sv. farnosti (P. Svatopluk Pavlica); 21,00 noc mládeže s Marií. Neděle 4. 10. 2020: 6,00 mše sv. (P. Damián Němec, OP); 7,30 mše sv. (P. Jindřich Peřina); 9,00 mše sv. ve slovenském jazyce (P. Cyril Molnár, OP); 10,00 průvod krojovaných poutníků od Gymnázia (GJAK) do klášterní zahrady; 10,30 mše sv. (Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký); 14,00 loretánská litanie a svátostné požehnání; 15,00 mše sv. kněžského semináře; 18,00 mše sv. (P. Augustin Prokop, OP). Eventuální změny kvůli koronaviru viz web:ub.op.cz.  První sobotu a neděli v říjnu se koná církevní část tradiční růžencové pouti. V neděli 4. 10. bude hlavním celebrantem mše sv. v klášterní zahradě v 10.30 O. biskup Antonín Basler. Přede mší sv. je plánován průvod krojovaných poutníků od gymnázia Jana Ámose Komenského v 10h, prosíme o Vaši účast! Na základě nyní platných opatření ministerstva zdravotnictví zůstane růžencová pouť v Uherském Brodě 3. a 4. 10. s těmito úpravami: - je třeba, by všichni účastníci v kostele i na klášterní zahradě měli roušky, - kvůli radikálnímu omezení počtu osob na stání je třeba si přinést vlastní sezení (např. přenosné židličky), především na mši sv. v neděli na klášterní zahradu, ale také docela hodně do kostela, - průvod krojovaných bude zachován a pro krojované budou vyhrazena na klášterní zahradě místa k sezení, - kvůli radikálnímu omezení pohybu přes hranice se Slovenskem bude mše sv. v neděli v 9.00 v českém jazyce. Doufáme, že v následujících dnech nepřijdou nová omezující opatření, další změny by byly zveřejněny především na webu klášterního kostela ub.op.cz. O. arcibiskup Graubner souhlasí s tímto řešením - O. kard. Duka pořádá pouť ve Staré Boleslavi na veřejném prostoru, tedy za trochu jiných podmínek (nicméně i jeho sekretář Mátl doporučoval pro růžencovou pouť na církevní půdě výše popsané řešení).
 • Pouť do Koclířova: Farnost Uherský Brod pořádá pouť do Koclířova u Svitav - Českomoravské Fatimy v sobotu 17. října 2020. Autobus bude vyjíždět z Březové v 6:15 hod. Zájemci se mohou závazně přihlašovat na faře v Uherském Brodě nejpozději do pátku 9. října. Cena pouti pro dospělého 500 Kč, děti a mládež 300 Kč. V ceně je zahrnuta doprava, oběd a vstupné na zámek. Početnějším rodinám je možné poskytnout po domluvě slevu. Program: Adorace, růženec, mše sv., prohlídka areálu sv. Jana Pavla II., oběd, poutní místo sv. Filomény, klášterní kavárna-cukrárna, zámek v Moravské Třebové. Ve 20 hodin návrat do Uherského Brodu. Více na plakátku.
 • Církevní stolní kalendáře na příští rok 2021, zvláště děkanátní si již můžete zakoupit v zákristii za 60 Kč.
 • Krátká výzva biskupů k nadcházejícím volbám - Přinášíme vám text krátké výzvy českých a moravských biskupů k volbám do zastupitelstev 13 krajů a do Senátu, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. Sestry a bratři, být katolickým křesťanem by mělo znamenat být zodpovědným občanem.  Proto Vás jako Vaši pastýři vyzýváme: jděte k volbám a volte zodpovědně! Vaši čeští a moravští biskupové
 • Kancionály k zapůjčení byly odstraněny ze stolku vzadu v kostele z důvodu hygienických opatření. Každý si noste své nebo si je zakupte v zákristii, popř. zpívejte z mobilní aplikace - vypínejte však vyzvánění!
 • Podmínky konání bohoslužeb od 24. září 2020: Ve vztahu k běžné bohoslužbě v kostele lze pravidla shrnout takto: • osoby sedící v lavici: nemají povinnost zachovávat odstupy (a to i když si stoupnou či kleknou, jestliže neopustí své místo), • osoby stojící mimo lavice: mají povinnost zachovávat odstupy (s výjimkou členů domácnosti), • osoby pohybující se po kostele: mají povinnost zachovávat odstupy. Co bylo výše řečeno o bohoslužbách, platí o jakémkoliv jiném druhu církevních shromáždění, jestliže je lze považovat za veřejný projev náboženského vyznání. Více na našich webových stránkách.
 • Modlitba národů proti pandemii COVID 19: K využití při společné i soukromé modlitbě, např. po mši sv.: Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu. Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás! Kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí (www.cirkev.cz 12.3.2020)
TOPlist
| Copyright © | 2016-2020 | Doporučený prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one