OHLÁŠKY 20. 10. 2019 - 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

·Dar: 1.000 Kč. Stojanovské "Pán Bůh zaplať".

· TUTO NEDĚLI JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA MISIE - Tato neděle 20. října je Světovým dnem misií. Ve všech katolických farnostech světa se věřící modlí a přispívají do světového fondu solida-rity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným přes papežská misijní díla. „Předávání víry, které je jádrem misijního poslání církve, se uskutečňuje „nakažlivostí“ lásky, v níž radost a nadšení jsou projevem toho, že člověk ve svém životě nalezl nový smysl. Plnost šíření víry přitažlivostí vyžaduje srdce, která se lásce otevírají a nechají se jí zvětšovat,“ vzkazuje ve svém poselství k tomuto dni papež František.

· Přechod na zimní čas se uskuteční příští neděli 27. října. Posuneme si hodinky o hodinu zpět.

· Misijní kolečko kněží v děkanátu proběhne v rámci misijního měsíce příští neděli 27. října. Do Březové přijede sloužit nový dominikán z Uherského Brodu P. Damián Němec, OP. P. Pavel Vágner bude sloužit v Suché Lozi, v Bystřici pod Lopeníkem a v Bánově.

· SLAVNOST VŠECH SVATÝCH A VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ - Ve dnech 25. října až 8. listopadu je možno získat po splnění obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, při návštěvě hřbitova, kde se pomodlíme, třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a nemít zalíbení v žádném hříchu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

· Stolní církevní kalendáře na rok 2020 si kupujte co nejdříve v zákristii nebo na faře za 55 Kč. Vy, co sloužíte ve farnosti nějakou službou, tak si přijďte pro kalendář, který dostanete zdarma jako odměnu.

· Sčítání věřících: 162 (v roce 2014: 230) = pokles asi o 70 pravidelných návštěvníků kostela.

· Promítání pro koledníčky: Zveme tříkrálové koledníčky na promítání filmu Tajný život mazlíčků 2 do kina Máj v Uherském Brodě ve středu 30. října v 15,00 hodin (podzimní prázdniny) – více informací na plakátku“. Děti se nemusí dopředu hlásit, mají vstup zdarma, ostatní 60 Kč. Kdo dřív příjde bude mít výhodu výběru místa k sezení. Ať jsou ale v klidu, vždycky se na všechny místa dostalo.;-). Pořádá Charita Uherský Brod.

· Příprava na Biřmování: Na doporučení pana děkana, aby se mladí neztratili z kostela či neztratili víru, vyhlašuji novou přípravu na svátost Biřmování - křesťanské dospělosti v naší farnosti, které by mohlo být v roce 2021. Příprava má probíhat nejméně 1 rok. Přihlašujte se vy mladí, kteří by jste dosáhli v roce 2021 do června 16 let a vy, kteří jste ještě nebyli. Věk nehraje roli, vše se dá domluvit. Přihlášky jsou k dispozici vzadu v kostele nebo i na faře. Vyplněné (co budete vědět) doneste na faru do začátku listopadu! Uvidíme, kolik se vás přihlásí. Mluvte o tom v dědině, aby každý věděl, že začne příprava. Samozřejmě se předpokládá, že zájemce chodí pravidelně do kostela i ke svátostem. Kdo nemá biřmování, nemůže být kmotrem (třeba při křtu)!

· Godzonetour: Jedná se o tzv. Godzone tour, která proběhne po několika městech na Slovensku zvláště pro mladé. Godzone tour se každoročně pořádá v rámci Týdne Církve pro mládež. Je prezentací toho nejlepšího, co na současném poli moderní křesťanské hudby může Slovensko nabídnout. Tento rok se uskuteční 18.-22. listopadu v pěti městech na Slovensku. Vedle celodenních evangelizačních aktivit zahrnuje také večerní koncerty, kde návštěvníci zažijí originální hudebně-taneční program, uslyší jedinečné příběhy lidí o konverzích, uvidí interaktivní divadelní scénku a v neposlední řadě skvělou videoprojekci. Na jednom místě se každý večer sejdou tisíce mladých lidí a zpívají o Ježíši. Společně se modlí, nebo jen tak poslouchají a nechávají se představením unášet. Texty písní mají hluboké jádro. A emoce, které vyvolávají, jsou kanálem pro přijetí něčeho nového. Plánujeme, že se na tuto akci vypravíme do Bratislavy a máme ještě volná místa v dalším autobuse. Pokud by tedy měl někdo zájem, ať se ozve co nejdříve na email vasek.elsner@seznam.cz nebo na tel: 724253635. Níže zasílám odkaz na stránky Godzone: https://tour.godzone.sk/2019/, kde se o tom můžete dozvědět více a v příloze také plakátek s kontaktem. Odjezd autobusu je v pátek 22.11.2019 v 15 hod z autobusové zastávky na náměstí u ZŠ v Hluku. Akce je zdarma, platí se pouze doprava 250,- Kč /osobu. V případě, že by z vaší farnosti byl větší počet zájemců, můžeme domluvit nastupní místo také u vás. Moc děkuji za vstřícnost. Z Hluku srdečně zdraví Václav Elsner

· Pozvání na pouť v rámci výročí 30 let od svatořečení Anežky České - Sobota 16. listopadu – pražská katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, začátek mše svaté v 10.00 hod.

· Nabídka ubytování pro studenty v centru Brna: Církevní domov mládeže Petrinum nabízí ubytování pro chlapce především pro středoškoláky, ale i pro vysokoškoláky, kteří jsou věřící. CDM PETRINUM, Veveří 15, 602 00 Brno. Tel.: 541213064, 725252436, www.petrinum.cz

· Seminář manželům nablízko: Dovolujeme si vás informovat o spuštění iniciativy pro farnosti Manželům nablízku a s tím webové stránky www.manzelumnablizku.cz. Najdete zde modlitby, inspiraci a vzdělávání týkající se naslouchání a sdílení ve farnostech jako prevence případných hlubších potíží v manželství a životě jako takovém. Současně nám dovolte pozvat vás na Mezinárodní seminář Manželům nablízku, který se uskuteční v sobotu 30.11.2019 v Brně. (Tlumočení zajištěno.) Volně navazuje na seminář I., konaný 17.11. 2018. Přihlašování do 30.10. 2019 na: mn@rodiny.cz. Těšíme se na setkání s vámi! Ivana Horáková

TOPlist
| Copyright © | 2016-2019 | Doporučený prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one