OHLÁŠKY – 28. 2. 2021
2. NEDĚLE POSTNÍ
 
 • Sbírka z neděle 21. února na Haléř sv. Petra: 5.500 Kč. Dary: 1.000 + 1.000 Kč. Stojanovské "Pán Bůh zaplať".
 • Návštěvy nemocných už budou probíhat ve čtvrtek 4. března jako obvykle. Kdo by snad raději nechtěl kvůli zhoršující se situaci, dejte mi vědět telefonicky!
 • Kontakty na nemocniční kaplany jsou ve venkovní vývěsce a na webu farnosti. Uherský Brod a Zlín: Vít Kadlčík - 724651295, kadlcik.vit@ado.cz; Uherské Hradiště: P. Antonín Klaret Dabrowski, OFM - 606751883, dabrowski.antonin@ado.cz.
 • Poděkování: Děkuji všem farníkům za přání k 50 narozeninám i za všechny vaše dary a modlitby!
 • KT 9/2021 ZRALOST, POKORA A VLÍDNOST JANA SOKOLA - Filozof, kterému bylo rozumět, ale i pedagog, politik, překladatel, chartista, zlatník a programátor zemřel 16. února ve věku 84 let. Katolický týdeník jej připomíná na str. 1, 2 a 13. Mimo jiné také část z obsáhlého knižního rozhovoru Odvaha ke svobodě, který s ním vedl Josef Beránek. O smrti přemýšlel Jan Sokol takto: „Právě konečnost, omezenost života dává lidské existenci všechnu její napínavost a dramatičnost. Jen smrtelnému člověku se může stát, že na něco nemá čas, že musí spěchat, že má termíny a něco nestihne. Ale naopak jen konečný, omezený život může nakonec vytvořit příběh, který se dá také vyprávět – celek. Podobně jako obraz nebo román i lidský život musí skončit. Lidská smrt tedy právě tím, že je už v životě předem přítomná jako vyhlídka, dává tomuto životu tvar, napětí, vážnost i dramatickou podobu. Dává událostem a činům jejich jedinečnost, platnost a hodnotu. Jen díky ní může existovat hrdinství.“
 • PETR VACÍK: DOBA POSTNÍ - Na začátku každé postní doby se v kostelích čtou texty ze začátků evangelií, kde Ježíš odchází do pouště. Poušť je jeden z nejsilnějších symbolů ve spiritualitě. Podívejme se na několik derivátů slova poušť, které nám pomohou zahlédnout některé z podstatných aspektů duchovního života, které se týkají každého z nás. Opouštět. Odejít na poušť znamená opouštět místa, vztahy a způsoby, které pro nás po jistou dobu byly neodmyslitelné. Stále znovu opouštět to, co nám náš rozum, naše srdce a naše svědomí radí, že máme nechat za sebou. Odpouštět. Přebývat na poušti znamená přebývat v prostoru, který je prostý výčitek. Neodpuštěné křivdy jsou zátěží, se kterou se dá jít vpřed jen velmi pomalu a někdy vůbec. Často jsme samozřejmě ochotní odpustit, ale odpuštění je obousměrný vztah. Jestliže chceme odpustit, ale není tu receptivní partner, který by o odpuštění žádal, nebo by byl alespoň ochoten ho přijmout, pak takové jednostranné odpuštění zůstává velmi nedokonalé, nedokonané. Neodpuštění nás nepustí na poušť. Dopouštět. Častěji slýcháme o tom, že Bůh věci dopouští. Ale když je dopouští Bůh, proč bychom nemohli dopouštět my? Seriózní spiritualita neusiluje za každou cenu o zabránění událostem, které považujeme za negativní, za něco, co by se nemělo stát. Solidní spiritualita, která prošla pouští, umí dopouštět. Připustit si. Připouštět si, co nám není pohodlné, je podmínkou proto, abychom mohli odpustit i sami sobě. Jsem přesvědčen, že je pro nás většinou přirozené a snadné být připravení odpustit někomu, kdo nám ublížil. O něco náročnější může být nechat si odpustit. Ale odpustit sami sobě, to je z této trojice to nejtěžší. Zapouštět kořeny. Kdo na poušti nezapustí své kořeny dostatečně hluboko, jeho povrchnost ho zahubí. Dnes už víme, že mnoho rostlin dokáže sdílet vodu a živiny s ostatními rostlinami v okolí. Kdo zapustil kořeny hluboko a ocitne se tak blízko zdroji vláhy, může tento pramen sdílet i s ostatními, kteří zůstali na povrchu. To je solidarita poustevníků, obyvatel pouště. Pouštět. Pouštět věci ze svých rukou, kterými se je snažíme zachytit, někdy zastavit, jindy zase obrátit jejich směr. Pouštět věci, které chtějí nebo mají odejít. Pustit domů návštěvu, kterou svojí pohostinností nutíme zůstávat déle, než ona chce. Pustit z rukou nástroje, které do nich bereme, ale používáme je jinak, než k čemu jsou určeny. Když bereme do rukou otěže, ale používáme je jako bič, je třeba je pustit. Někdy je také potřeba pustit z rukou i věci, které děláme dobře. Ještě jedna poznámka. Ježíše na poušť vyvedl Duch a vracel se odtamtud v síle Ducha. Kdo opouští to, co mu překáží v dobré cestě, odpouští sobě i ostatním, zapouští své kořeny do hloubky, bude čerpat z pramene Ducha a sám se pak stane studnicí k osvěžení ostatních. Tento komentář Petra Vacíka jsme mohli slyšet na Radiu Vaticana (stanice Proglas) 21. února 2021. Redakčně zkráceno
 • Slovo k zpřísnění opatření: Podle krizového opatření Vlády ČR a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí od 1. března 2021 mimo jiné tato opatření, která se dotýkají bohoslužeb a výkonu naší služby:
  ·         povinnost chránit dýchací cesty zdravotnickou rouškou, nebo respirátorem FFP 2 ve všech vnitřních prostorách budov kromě bydliště (tedy i v kostelích).
  ·         V obchodech, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb, prostředcích hromadné dopravy a v motorových vozidlech s výjimkou členů jedné domácnosti  povinnost chránit dýchací cesty výhradně respirátorem FFP 2 
  ·         zákaz vycestovat z okresu, na jehož území máte trvalý pobyt nebo bydliště. Jednou z výjimek tohoto zákazu je poskytování individuální duchovní péče. Toto musí být doloženo čestným prohlášením na formuláři v příloze.
  ·         omezení maximálního počtu účastníku bohoslužeb, které odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének
   
TOPlist
| Copyright © | 2016-2021 | Doporučený prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one