OHLÁŠKY – 9. 5. 2021
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
  • Sbírka z neděle 2. května: 3.550 Kč + 10 E (250 Kč) = 3.800 Kč. Černoušek: 1.410 Kč. Dary: 1.000 + 500 = 1.500 (křty) Kč. Stojanovské "Pán Bůh zaplať".
  • Dobrovolná sbírka na pronásledované křesťany se bude konat týden formou darů. Noste je, prosím do zákristie nebo pošlete na účet farnosti!
  • Sbírka na opravy kostela bude zase po delší době za týden v neděli 16. května.
  • Volby do Pastorační rady: Dnes se uzavírá návrh kandidátů do nové Pastorační rady. Pokud přijmou kandidaturu, bude z nich sestavena kandidátka, která bude viset na nástěnce a na webu farnosti a volby vyhlašuji už na neděli 23. května z důvodu různých slavností, které nás čekají.
  • Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2021 - Modleme se za pokojné řešení sporu na Ukrajině, jeho oběti a ty, které zasáhla bolest.
  • 5. SEMINÁŘ O FARNÍCH EVANGELIZAČNÍCH BUŇKÁCH tentokrát on-line s návštěvou živé buňky – sobota 15. května 2021, začátek v 8.30 hod. modlitbou chval, předpokládané ukončení v 21.00 hod. V jednotlivých blocích vysvětlíme, co vlastně jsou farní evangelizační buňky a jak je rozběhnout také ve vaší farnosti, jak spolu s Ježíšem poznávat Boží sen o nás, jak se starat o svůj oikos, jak účinně sloužit a žít srdcem skutečného misionáře ve světě... Těší se na vás za český národní tým FEB P. Vojtěch Koukal, P. Kamil Obr, P. Radek Maláč, David Kasen a mnozí další z rodiny farních evangelizačních buněk. Na akci je nutné se přihlásit na webu farních evangelizačních buněk www.evangelizacnibunky.cz.
  • Koncert rodin: Na tomto odkazu, je možné sledovat od 8. 5. 2021 16:00 hodin koncert rodin děkanátu Uh. Brod. https://youtu.be/fowmJkK-py4
  • 6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany: 6. neděle velikonoční (9.5.) je v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany. Křesťané považují náboženskou svobodu za nejdůležitější ze všech lidských práv, protože přímo souvisí s věčným osudem člověka, se smyslem života v čase a věčnosti. Náboženská svoboda znamená, že každý člověk může svobodně vykonávat, hlásat a také měnit svou víru, aniž by mu v tom bránila společnost a stát. 200 milionů, 240 milionů, 260 milionů, 340 milionů – tak z roku na rok roste počet pronásledovaných křesťanů ve světě. Každý osmý křesťan trpí nějakou formou útlaku nebo diskriminace. Počet křesťanů zavražděných z náboženských důvodů se loni zvýšil o 60 %, když  pro víru přišlo o život 4761 křesťanů – třináct každý den. 4277 křesťanů bylo vězněno bez procesu a  téměř vždy na základě smyšlených obvinění. V klasifikaci států se situace jednoznačně zhoršila. Zeměmi extrémního pronásledování jsou  Severní Korea, Afghánistán, Somálsko, Libye, Pákistán, Eritrea, Jemen, Irán, Nigérie, Indie, Irák a Sýrie. Nejčastější příčinou diskriminace je radikální islám, etnické konflikty v Africe, represe ze strany komunistického režimu v Číně, hinduistický extrémismus v Indii a organizovaný zločin ve Střední Americe.  Jednou ze zemí s extrémním pronásledováním je Nigérie, kde bylo za posledních 12 let zabito téměř 35 000 křesťanů a  statisíce byly násilně vysídleny. Protikřesťanské útoky džihádistů zaznamenáváme v dalších zemích Afriky, jako např. v Mosambiku. Zprávy o únosech, nucených sňatcích a islamizaci nezletilých nemuslimských dívek v Pákistánu a dalších islámských zemích jsou na denním pořádku. Pod tlak se dostávají křesťané i na Západě. Bývalý mezinárodní prezident CSI Herbert Meier pronesl již před 15 lety tato stále platná slova: „Svoboda svědomí, vědeckého bádání a tolerance patří neodmyslitelně k dědictví západních zemí. Je formulována v přirozeném právu a je s ním nerozlučně spojena. Díky tomu stála Evropa po staletí v první linii. Dnes ale vidíme, že se toto dědictví Evropy ztrácí a věřící křesťané jsou konfrontováni s dvěma hrozbami - stále agresivnějším sekularismem a relativismem, a na druhé straně s rostoucím vlivem islámských skupin.“ Nezájem veřejného mínění - Je příznačné pro sekularizovaného „ducha doby“, že utrpení a svědectví křesťanů, jakkoliv velké a zřetelné, není v centru pozornosti veřejnosti. V době, která se považuje za moderní, osvícenou a progresívní, máme povinnost být na straně lidí, kteří jsou za svou víru, šikanováni, biti, mučeni a vražděni.   Solidarita s pronásledovanými má biblický základ v prvním listu apoštola Pavla Korintským „Trpí-li jedna část, trpí s ní části všechny“ (12.26). V praktické rovině jsou křesťané často jediní, kdo mohou pomoci. Buďme proto s pronásledovanými křesťany v modlitbách alespoň o 6. neděli velikonoční! Monika Kahancová, výkonná ředitelka CSI ČS
TOPlist
| Copyright © | 2016-2021 | Doporučený prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one