OHLÁŠKY 18. 8. 2019 - 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

· Poutě na Svatém Hostýně: Tradiční orelská pouť bude v neděli 25. srpna.

· Oslavy 20. let posvěcení kostela sv. Ludmily v Suché Lozi se budou konat v sobotu 24. srpna. V 10,00 hodin vyjde průvod od Hřbitovní kaple Panny Marie, Prostřednice všech milostí směrem ke kostelu. V 10,30 hodin začne mše sv. za účasti arcibiskupa Jana, kněží a rodáků. Následuje další doprovodný program v Kulturním domě.

· Zveme všechny lidi dobré vůle na 6. NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ 23.-24. srpna za podporu manželství a rodiny, proti ratifikaci Istanbulské úmluvy a ochranu nenarozeného života. Organizace poutě: 21.30 hod. - zahájení programu v kostele Svatého Ducha ve Starém Městě - vystoupení osobností. 22.15 hod. - přednáška: VLIV RODINY A MANŽELSTVÍ V RANNÉM VĚKU DÍTĚTE - Mgr. Prof. MUDr. Josef Mikloško, PhD. předseda organizace Úsmev ako dar - modlitby, informace, požehnání na cestu; 23.15 hod. – zahájení pěšího procesí směrem na Velehrad cca ve 1.30 hod. – MŠE SVATÁ v bazilice na Velehradě, hlavní celebrant Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr.h.c. 3.40 hod. – odjezd autobusem do Starého Města k vlakovému nádraží a k zaparkovaným autům.

· Svatební ohlášky: Na vědomost se dává, že do svazku manželského hodlají vstoupit v sobotu 31. srpna ve 13,00 hodin v Březové pan Michal Martiška z Nové Bošáci (SR) a slečna Sandra Křeháčková z Březové.

· Nabídka zaměstnání: Charita Uherský Brod přijme všeobecnou sestru. Obracejte se na: Bc. Martina Marečková, vedoucí služby, tel. 603 158 773, e-mail: martina.mareckova@uhbrod.charita.cz; Bc. Michaela Mahdalíková, personalista, tel.730 554 239, e-mail: michaela.mahdalikova@uhbrod.charita.cz

· Dovolená: Až do pátku 23. srpna kdyby byl pohřeb, tak se obracejte na P. Zdeňka Klimeše z Nivnice. Tel.: 739245985.

· Myšlenka na neděli: Ježíš řekl svým učedníkům:„Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!“ Lk 12,49

· ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN – RODINA, TAM MISIE ZAČÍNÁ - 31. srpna 2019 na Svatém Hostýně. Mši svatou v 10.15 celebruje arcibiskup Jan Graubner. Odpolední program nabídne například loutkové divadlo Dana Taraby, stanoviště plná her a soutěží pro děti nebo dobrodružnou výpravu s misionářem pro dospívající. Celodenní setkání zakončí v 15.00 modlitba růžence.

· MODLITBA MATKY TEREZY ZA KNĚZE - Maria, Matko Ježíšova, rozestři plášť své čistoty na naše kněze. Chraň je, veď je a chovej je ve svém srdci. Buď jim Matkou, zvlášť když jsou znechuceni a osamělí. Miluj je a pečuj o ně, aby patřili Ježíši úplně. Vždyť jsou tvými syny tak jako Ježíš. Uchovej tedy jejich srdce čisté a neposkvrněné. Učiň, ať je jejich mysl naplněna Ježíšem. Vkládej Ježíše stále na jejich rty, aby hříšníkům a všem, které potkávají, nabízeli jen jeho. Maria, Matko Ježíšova, buď i jejich Matkou, miluj je a přinášej jim radost. Se zvláštní péčí se ujmi kněží nemocných a umírajících a těch, kteří jsou nejvíce pokoušeni. Rozpomeň se, že celé své mládí i stáří, celý svůj život, věnovali službě a všechno dávali Ježíši. Maria, žehnej jim a vyhraď jim ve svém srdci zvláštní místo. Dej jim kus svého srdce, tak krásného, čistého a neposkvrněného, tak plného lásky a pokory, aby i oni mohli růst do Kristovy podoby. Drahá Maria, dej, ať jsou pokorní jako ty a svatí jako Ježíš. Amen.

TOPlist
| Copyright © | 2016-2019 | Doporučený prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one