OHLÁŠKY – 22. 11. 2020
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
 • Dary: 500 + 800 (pohřeb) + 1.000 = 2.300 Kč. Stojanovské "Pán Bůh zaplať".
 • Účast na bohoslužbách je stále omezena: Od pondělí 23. listopadu může být na veřejných bohoslužbách v rámci uvolňování opatření i na svatbách a pohřbech až 20 lidí. Přednost má ten, kdo má zadanou intenci (mohou přijít všichni členové dané rodiny) + ti, kteří jsou zvyklí chodit ve všední den na mši sv., + v neděli ještě ti, kteří touží přijmout sv. přijímání. Ostatní ještě využívejte ke sledování bohoslužeb média! Vstup do kostela je stále pouze přes zákristii! Svátost smíření probíhá jako obvykle před bohoslužbou (kromě úterý a soboty) nebo na požádání. Podávání sv. přijímání navíc bude probíhat v neděli po hrubé mši sv. asi v 10,30 hodin. Podmínkou však je před tím sledovat celou mši sv. v médiích. Také je možnost se na jakoukoliv duchovní službu domluvit s knězem P. Pavlem nejlépe telefonicky!
 • Modlitbu chval s katechezí za ukončení pandemie sledujte každou neděli v 17,00 hodin na www.youtube.com s názvem Pod ochranou Najvyššieho (godzone.sk).
 • Ohlášky s BS si můžete kdykoliv vyzvednout v zákristii kostela a také ve vestibulu fary. Myslete také na své sousedy, kteří se do kostela nedostanou!
 • Žehnání adventních věnců bude na začátku každé mše sv. v neděli 29. listopadu. Přineste si je s sebou nebo po někom, kdo může jít do kostela pošlete!
 • BTM: Milí přátelé, čas adventu je již na dohled, první adventní neděli máme již 29.listopadu. Jaký bude letošní advent, letošní Vánoce? Bude vůbec šance nakoupit dárky, napéct cukroví, sehnat stromeček, vyzdobit domov? Asi to nebude jednoduché. Vánoce budou zřejmě skromnější než kdy jindy. Není to však obrovská příležitost k tomu, aby byly duchovně bohatší než kdy jindy? Nikdo nám přece nemůže vzít radost z toho největšího vánočního daru, kterým je příchod Spasitele, Ježíše Krista: „Nám, nám narodil se…“ I dnes vám nabízíme další produkty s vánoční tématikou, které mohou obohatit váš advent, vaše Vánoce. www.btm.cz. Přejeme vám do nejbližších dnů hodně trpělivosti, vnitřního pokoje, radosti z hodnot, které nemohou být ovlivněny ani děním kolem nás. 
 • Heslo pro děti z FATYMu: Když člověk až k moři zajde i tam si ho Pán Bůh najde.
 • Nabídka na advent: Chvála Kristu! Bratři a sestry, v této zvláštní době si i vašim farníkům dovoluji nabídnout prožívání adventní doby s každodenní ranní modlitbou s rorátními zpěvy. Ranní pobožnost (asi 30 minut) obsahuje: - především tradiční rorátní písně (sestry Boromejky), - desátek růžence, - žalmy, - úryvek z Písma a zamyšlení, - prosby, - a další modlitby. Farnost Dolní Němčí nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.online nebo v mobilní aplikaci Roráty 2020, která je ke stažení na Google Play. Pokud to uznáte za vhodné, nabídněte to, prosím, svým farníkům a známým! Díky. P. Petr Hofírek, Dolní Němčí
 • AA – anonymní alkoholici - Od 25. listopadu každou středu v 18.00 hod. se na faře v Zábřehu na Moravě bude opět setkávat společenství anonymních alkoholiků (AA). Vím, že je potřeba veliké odvahy rozhodnout se pro pomoc a začít se uzdravovat z této nemoci. Účast na setkání je anonymní a dobrovolná. Více informací rád podám soukromě a anonymně. Prosím, nebojte se mi zavolat nebo domluvit si se mnou setkání! P. Krzysztof Leon Klat, mobil: 731 402 040.
 • Podepište petici on-line: Otevřený dopis vládě, poslancům a senátorům Parlamentu České republiky: ujištění, pozvání, prosba k otevření kostelů k bohoslužbám pro veřejnost: https://e-petice.cz/petitions/otevreny-dopis-vlade-poslancum-a-senatorum-parlamentu-ceske-republiky.html?fbclid=IwAR1whjjMPA0bbpvf-8T5rIBxrdQ2A1ClwYyqqjRKnGIwQLFeTy68NSmTcB8
 • Povzbuzení od saleziánů: Další myšlenka k nedělnímu evangeliu od salesiánů z Brna-Žabovřesk, tentokrát ústy P. Libora Všetuly. Podělte se s námi do nedělního večera o svůj recept do kuchařky, kterou chystáme. Sbíráme dva druhy receptů a) jídlo do 30 minut a b) likér/sirup/marmeláda atd. zkrátka zpracování ovoce na podzim. Vše potřebné najdete zde: https://brno.sdb.cz/farnost/vysilani-z-druhe-vlny-626. Facebooková skupina pro mládež do 25 let: https://www.facebook.com/groups/815887635867761
 • CO ŘEKLI O SMRTI PŘED SVOU SMRTÍ NAŠI SOUČASNÍCI - Já se smrti nebojím. Až Pán Bůh řekne: „Václave, pojď,“ tak půjdu. Vím, že půjdu do lepšího. Spoléhám, že půjdu smrtí do života, protože se svěřuji do rukou někoho, kdo smrt poznal v celé její hrůze a vítězně ji přemohl. (P. Václav Dvořák † 2008, kanovník českobudějovické katedrální kapituly). Otázka, která rozesmála Matku Terezu (Matka Tereza † 2007) „Máte strach ze smrti?“ Otázka Matku Terezu překvapila a pak se nahlas rozesmála. „Ne, vůbec,“ prohlásila. „Umřít znamená vrátit se domů. Copak máte strach vrátit se domů ke svým drahým? Okamžik smrti nedočkavě očekávám. Tam nahoře najdu Ježíše a všechny lidi, kterým jsem se v tomto životě snažila dát lásku. Budou tam všichni lidé, kteří mi na této zemi byli drazí. Takže to bude nádherné setkání, nemyslíte?“ Poslední srozumitelná slova kardinála Miloslava Vlka na smrtelné posteli byla: „Nejkrásnější král je... Ježíš ...“ (17. 3. 2017) převzato z www.vira.cz
 
 
 
 
Roraty-plakat2020.jpg
TOPlist
| Copyright © | 2016-2020 | Doporučený prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one