OHLÁŠKY 21. 4. 2019 - SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

· Sbírka pro lidové misionáře z neděle 7. dubna: 4.083 Kč. Pohřeb 13. dubna: 9.263 Kč + 26 E (650 Kč). Dar: 1.000 Kč. Stojanovské "Pán Bůh zaplať".

· Bližší společná příprava rodičů a dětí k 1. sv. přijímání pokračuje ve čtvrtek 25. dubna v 16,30 hodin na faře-Dvoraně. Účast alespoň jednoho z rodičů nutná!

· Změna mše sv.: Zítra v pondělí 22. dubna bude jen mše sv. ráno v 7,30 hodin.

· Pouť hasičů na Svatém Hostýně bude v sobotu 27. dubna.

· Ministrantský den v olomouckém kněžském semináři bude ve středu 1. května. Ministranti, přihlaste se u pana faráře do pondělí 22. dubna! Pojede i autobus z děkanátu.

· Mše sv. na Žítkové: Zveme vás do kaple Panny Marie na Žítkové – Pitínských pasekách, kde bude ve středu 1. 5. 2019 v 14.30 hod. mše sv. ke cti sv. Jiří, vítěze nad drakem a za účastníky postní iniciativy 40 dnů bez alkoholu. Hlavní celebrant: P. Mgr. Ján Jakubovič CM. S drakem nebojují jen pohádkoví hrdinové. V oblasti mezi obcemi Napajedla, Pitín a Slopné i dnes s „drakem“ mnozí zápasí - někteří občas, jiní soustavně. V rámci postních 40 dnů bez alkoholu jsme si ověřili, že „drakům“ se lze vyhýbat, že bez „draka“ se dá žít. Chceme bohoslužbou ke cti sv. Jiří poděkovat Bohu, že jsme obstáli, a doufat, že kdo neobstál, obstojí příště. Chceme si připomenout rovněž sv. Jiřího, statečného muže, který se nebál a neustoupil, světce, kterého vnímáme jako inspiraci a vzor pro dnešní dobu. Po mši sv. bude následovat tradiční jarní žehnání luk a pastvin, a protože sv. Jiří je rovněž patronem jezdců, požehnáme také jezdcům a koním, pokud se dostaví. Srdečně zvou Farnost Pitín a Obec Pitín.

· Neděle Božího milosrdenství: Příští neděli, o první neděli po Velikonocích slavíme Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské – 30. dubna 2000. „V tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat“ (Deníček, 699).

· Poděkování všem za přípravu a průběh velikonočních obřadů (Tridua).

· Myšlenka na neděli: Oběti velikonoční, křesťané chválu vzdejme. Beránek spasil ovce: Kristus nevinný za nás hříšné zas usmířil svého Otce. Smrt a Život se střetly, podivný souboj svedly: Pán žití usmrcen, vládne živý.Velikonoční sekvence

· NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU se uskuteční v Praze v sobotu 27. dubna 2019. Pokud se přihlásíte co nejdříve na http://pochodprozivot.cz (přednostní kontrola, oběd, doprava), velmi nám tím pomůžete s přípravou celého setkání. Domlouváme také zvláštní vlaky z Moravy a autobusy z Vysočiny a západních Čech. Pokud nemůžete přijet, budeme rádi, když o Národním pochodu pro život a rodinu dáte vědět dál. Radim Ucháč, Hnutí Pro život ČR

· Přání: Ať moc Kristova vzkříšení – chlad zloby, strachu a nenávisti – v lásku promění. Přejeme Vám osobní setkání s tím, který je Živý... Aleluja! Kněží děkanátu a P. Pavel, farář

· Pastýřský list Velikonoce 2019 - Milé sestry a drazí bratři, Kristův hrob je prázdný, protože On přemohl smrt, žije a je přítomen mezi námi. I dnes k nám mluví slovy Písma či hlasem svědomí v tichu srdce. Přichází k nám v bratřích a sestrách, kteří potřebují náš čas či pomoc, a čeká, že jej v nich poznáme. Čeká ve svatostánku našich chrámů, aby nám naslouchal. Zve nás k eucharistickému stolu, aby nás vtáhl do společenství. Sytí nás svým tělem, abychom nezemdleli na životní cestě. Dává nám zakusit svou přítomnost, když nezištně milujeme. Buduje ve světě Boží království skrze nás, když žijeme jeho slovo. Dokonce se zjevuje uprostřed nás, když se shromažďujeme v jeho jménu. Projevuje lidem svou lásku, když v jeho jménu sloužíme potřebným. Hlásá světu evangelium, když o něm vydáváme svědectví. Věrně nás provází životem a ujišťuje nás: Nebojte se, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Skuteční křesťané jsou velikonoční lidé. Každému z Vás proto přeji pravou velikonoční radost z osobního setkávání se Zmrtvýchvstalým, z jeho přítomnosti, ba i z jeho působení skrze Vás. Velikonoční lidé jsou nositeli naděje pro svět. Buďme si vědomi svého poslání a zodpovědnosti. Svým důvěrným životem se Zmrtvýchvstalým dávejme lidem ve svém okolí příležitost poznat Zmrtvýchvstalého a setkat se s ním v nás. Děkuji Vám za společné úsilí a všem ze srdce žehnám arcibiskup Jan

 

TOPlist
| Copyright © | 2016-2019 | Doporučený prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one