OHLÁŠKY 24. 3. 2019 - 3. NEDĚLE POSTNÍ

Sbírka na opravy kostela z neděle 17. března: 5.673 Kč + 7 E (175 Kč). Dary: 1.000 + 1.400 (Josefové a Josefky) + 500 (křest) = 2.900 Kč. Stojanovské "Pán Bůh zaplať".

* Pouť za úctu k počatému životu a nenarozené děti: Otec arcibiskup Jan a farnost Napajedla vás srdečně zvou ke společné slavnosti, při které budeme děkovat za dar počatého života a prosit za nenarozené děti. 25. března 2019 v kostele sv. Bartoloměje v Napajedlích. 17:15 adorace; 18:00 mše svatá (otec biskup Antonín), po mši svaté bude následovat průvod se svícemi na hřbitov ke společné modlitbě růžence u hrobu Aničky Zelíkové. Odjezd poutním autobusem z Březové v 16,00 hodin. Cena 130 Kč. Pořádá farnost Uherský Brod. Ještě je pár volných míst. Zapište se dnes naposledy na připravený papír vzadu v kostele!

* Setkání seniorů bude opět na faře ve čtvrtek 28. března v 15,00 hodin na téma Mše sv. s výkladem papeže Františka.

* Studentská mše sv. bude v pátek 29. března v 18,00 hodin ve farním kostele v Uherském Brodě a potom bude děkanátní spolčo mládeže na faře na téma Celosvětové setkání mládeže s papežem v Panamě. O tomto úžasném letošním setkání budou hovořit přímí účastníci z Uherského Brodu a okolí. Jste srdečně zváni!

* Změna času: Příští neděli 31. března se mění čas na letní. Posuneme si hodinky o hodinu dopředu.

* Obnova lidových misií proběhne v naší farnosti od středy 3. do neděle 7. dubna. Program si také vezměte s sebou domů s ohláškami! Šiřte tuto radostnou zprávu a všechny obyvatele a známé pozvěte na program!

* Postní potravinová sbírka: Charita Uherský Brod vyhlašuje postní sbírku potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Vítané jsou hlavně konzervy a instantní polévky. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat: V Březové na parkovišti u kostela ve středu 27. března od 16,45-16,55 hodin. Jedná se o pomoc lidem našeho děkanátu.

* Setkání "osamělých vlků" ve Zvoli u Zábřeha - aneb víkend pro rozvedené nebo osamělé muže ve dnech 29.-31. března. Program: společenství při mši sv. a modlitbě; diskuze, sdílení se i ticho; práce v lese i odpočinek; hledání cesty jak dál; doprovázení knězem P. Františkem Eliášem. Co s sebou: dobrou náladu a naději; oblečení na mši i do lesa; buchtu nebo koláč od maminky; jakýkoliv hudební nástroj; nějaký příspěvek na stravu. Sejdeme se v pátek 29. března v 17,30 hodin na mši sv. ve Zvoli u Zábřeha. Přihlášky na: www.rodinnyzivot.cz, tel.: 734435330, e-mail: zaboj@arcibol.cz, kelnarp@volny.cz

* 24 hodin pro Pána: "Ani já tě neodsuzuji" Jan 8,11. Tuto iniciativu navrhnul papež František před 5 lety, v tento den se otevřou kostely po celém světě, mnohé budou otevřeny celou noc. Myšlenkou této celosvětové postní iniciativy 24 hodin pro Pána je, aby církev byla „především domem milosrdenství, kde může každý zakusit Boží lásku a radost z odpuštění.“ Program: Pátek 29.3. Uherský Brod – klášterní kostel: 14:00 – 15:15 adorace, 14:00 – 16:00 svátost smíření, 15:20 – 16:00 křížová cesta, 16:00 – mše svatá; - farní kostel: 17:30 – křížová cesta, 18:00 – mše svatá, 18:45 – 21:00 výstav NSO + možnost svátosti smíření, 18:45 – 21:00 ruční opisování Bible.

* Ze setkání pastorační rady: Zhodnocení uplynulého období a akcí: Vánoční doba - Mše sv. – proběhly dle plánu, lidí bylo dost; Koncerty – Mistříňanka (opět dost lidí jako minulý rok), Dvořák z UB (méně lidí) - záleží jak je oblíbený žánr; Farní ples – únor 2019 - Pozitivní ohlasy, lidí méně, nakonec v mírné ztrátě. Je ale chuť pořádat i příští rok, nebo přes rok? Vybrat vhodný termín! Prožití postní a velikonoční doby: Křížové cesty: PO, ST, PÁ vždy po mši bez homilie, NE vždy odpoledne v 15,00 - různé skupiny ve farnosti ji povedou; Velikonoce: 18. – 21. dubna, Květná neděle – mše sv. v 9,30, ČT – mše sv. v 18,00 (mytí nohou), PÁ – mše sv. v 18,00 (v 17,00 poslední křížová cesta), SO – bdění u Božího hrobu (10,30-20,00). Od 20,00 mše sv. - vigilie, NE – mše sv. v 9,30, PO – mše sv. v 7,30. Obnova misií 3. – 7. dubna: Schvalování programu + drobné úpravy, lidé dostanou program. Odpovědi a otázky otce arcibiskupa: Snažíme se přispět a oslovit i nevěřící – farní den, farní ples, oslovení farníků - pěkné akce dělat; Zapojení skupin ve farnosti – společenství služebníků, společenství matek, společenství seniorů, ministrantské schůzky; Scholy a ministranti – ministrantské schůzky + akce, pohřební schola asi končí, farní sbor zpívá jen na svátky. V dohledné době nebude schola dětí či mládeže - není, kdo by ji vedl; Odpovědi prostřednictví Oldinu – zamýšlíme se, dále se nerozvíjí. Vlastní nápady, postřehy a připomínky: Sdělování informací farníkům o čtvrtletním plánu oprav na kostele + využívání farních peněz, sbírek na opravy. Informování přes vývěsky a Obecní zpravodaj.

TOPlist
| Copyright © | 2016-2018 | Doporučený prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one