OHLÁŠKY 17. 6. 2019 - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

· Sbírka na církevní školy z neděle 9. června: 3.865 Kč + 5,40 E (135 Kč) = 4.000 Kč. Stojanovské "Pán Bůh zaplať".

· Pouť k Nejsvětější Trojici se uskuteční dnes v neděli 16. června v Nivnici. Průvod od kostela bude ve 14,30 hodin, v 15,00 hodin mše sv. s novoknězem P. Ondřejem Poštulkou. Potom posezení u muziky s občerstvením a pobožnost v 17,00 hodin. Jste srdečně zváni!

· Pouť kněží Arcidiecéze olomoucké za vlastní posvěcení bude v úterý 18. června na Svatém Hostýně.

· Změna mše sv. (Boží Tělo): Ve čtvrtek 20. června na Boží Tělo bude mše sv. už v 17,00 hodin a potom adorace a průvod ke 4 oltářům. Prosím o potvrzení, že oltáře nachystáte jako v minulých letech. Prosím také, aby jste přišli v krojích. Potřebujeme 4 krojované na nesení baldachýnu a 2 na lucerny. Také prosím, aby přišli děti, zvláště od 1. sv. přijímání jako družičky. Doneste si velké množství kytiček! V roce 1263 při pouti českého kněze Petra do Říma, který si chtěl vyprosit osvobození od svých pochybností při transsubstanciaci (přepodstatnění chleba a vína), došlo v italské Bolseně k církevní události, která vyvracela pochybnosti dotyčného kněze o přítomnosti Krista v Hostii. Kněz o tom podal zprávu papeži, který byl právě v blízkém Orvietě. Papež Urban IV. nechal celou událost prozkoumat a roku 1264 ustanovil eucharistický svátek pro celou církev. Cílem eucharistických průvodů není ani demonstrace naší víry, ani vystrojení velkolepé podívané, ale prohloubení schopnosti věřících žít z Eucharistie. Vyjádříme svoji úctu a vděčnost Kristu přítomnému v Eucharistii a budeme vyprošovat Boží požehnání pro celou naši farnost.

· Studentská mše sv. bude v pátek 21. června ve Vlčnově v 18,00 hodin. Po mši sv. opékání na farní zahradě a zábavné hry. S sebou cokoliv na opékání, dobrou náladu. Těší se na vás animátoři uherskobrodského děkanátu.

· Intence na příští půl rok do konce roku 2019 si přicházejte dát zapsat!

· Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2019: Abychom v plnosti otevřeli svá srdce Duchu Svatému proudícímu z Kristova Srdce.

· Prázdninová cestička k Bohu: Milí přátelé! Protože jste mnozí odebírali Postní kapky 2019, s dovolením se na vás obracíme s prosbou o propagaci prázdninové aplikace Centra pro rodinný život Olomouc. Aplikaci jsme vytvořili jako rozšíření Prázdninové cestičky k Bohu, která některé z vás provází už druhým rokem, a ta současná – prázdninová – vybízí k vytvoření prázdninového deníku. Informace o ní a pracovní list na prázdniny si můžete stáhnout na www.rodinnyzivot.cz pod záložkou Cestička k Bohu. A mobilní aplikaci najdete na Google Play pod názvem Prázdninová cestička k Bohu -https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.hofirek.prazdniny2019

· Jáhenská a kněžská svěcení: Jáhenské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 22. 6. 2019 v 9.30 hod. z rukou otce biskupa Mons. Josefa Nuzíka pro olomouckou arcidiecézi tito kandidáti jáhenství: Josef Hovád z farnosti Říkovice, Dominik Kovář z farnosti Lidečko, Milan Maštera z farnosti Vyškov – Dědice, Mgr. Václav Škvařil z farnosti Vyškov a pro službu trvalého diakonátu Bc. Ing. Jan Černý z farnosti Prostějov – Povýšení Sv. Kříže, Mgr. Roman Nehera z farnosti Smržice, ThLic. Ján Mikolaj, PhD., z farnosti Svatý Kopeček, Mgr. Ing. Josef Pospíšilík z farnosti Holešov, Mgr. et Mgr. František Zakopal z farnosti Podivice. Do jáhenské služby vyprošujeme novým jáhnům hojnost Božích milostí! Kněžské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 29. 6. 2019 v 9.30 hod. z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera pro olomouckou arcidiecézi tito jáhnové: Mgr. Ondřej Talaš z farnosti Uherský Brod, Mgr. Ing. Jan Faltýnek z farnosti Lipník. Do kněžské služby vyprošujeme budoucím novokněžím hojnost Božích milostí!

· Primice P. Martina Neumanna ze Slovenska, který konal pastorační praxi v Šumicích v roce 2015/16 bude v neděli 30. června ve 14,00 hodin v Šumicích a P. Ondřeje Talaše bude v sobotu 6. července v 15,00 hodin v klášterní zahradě u Dominikánů v Uherském Brodě. Jste srdečně zváni!

· Koncert kapely Malackí fešáci (country music) ve které hraje bohoslovec Michal Šrámek ze Slovenska, který také působil na pastorační praxi v Šumicích se bude konat ve středu 26. června v 19,00 hodin v KD Šumicích ve velkém sále. Vstupné 100 Kč.

· Farní den bude v naší farnosti v neděli 30. června od 14 hodin na farní zahradě.

· Myšlenka na neděli: Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, – na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil: Co je člověk, že na něho myslíš,co je smrtelník, že se o něho staráš? Žl 8

TOPlist
| Copyright © | 2016-2019 | Doporučený prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one