OHLÁŠKY 19. 1. 2020 - 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

·Sbírka na opravu kostela je dnes v neděli 19. ledna. Dary: 3.000 + 1.000 + 500 = 4.500 Kč; pokladnička černoušek z betléma z doby vánoční - věnováno na Lepru (malomocné) 1.100 Kč; 31 E (775 Kč). Stojanovské "Pán Bůh zaplať".

· Setkání biřmovanců bude v pátek 24. ledna v 18,00 hodin u kostela. Pojedeme na bowling do Strání.

· Svatební ohlášky: Na vědomost se dává, že do svazku manželského hodlají vstoupit v sobotu 1. února 2020 v Březové v 11,00 hodin pan Filip Jančařík z Horního Němčí a slečna Kristýna Jurásková z Březové.

· Krojovaný děkanátní ples se bude konat v sobotu 15. února v Kulturním domě v Dolním Němčí od 19,30 hodin. K tanci a poslechu hrají: dechová hudba Dolněmčanka a cimbálová muzika Babica. Již si můžete zakoupit na faře vstupenky na tento děkanátní krojovaný ples. Cena vstupenky je 150 Kč. (Krojovaní dostanou na plese bonus v ceně vstupenky.) Podle množství prodaných vstupenek z farnosti se bude plánovat svoz autobusem. Přehled volných míst najdete na webu plesu - www.dekanatniples.maweb.eu. Každá farnost má přispět věcným darem to tomboly (abychom se za to nemuseli stydět). Také prosíme o Vaše osobní dary nebo od firmy do tomboly. Dary nebo i finanční dary (za které se nějaká cena pořídí) na podporu plesu doneste na faru do 9. února! Moc děkujeme a pojďte na tento krojovaný ples!

· Výsledky Tříkrálové sbírky: Březová 25.070 (loni 27.222); Lopeník 2.900 (12.043) Kč. Celkem za děkanát 1.509.214 (1.447.864) Kč. Přehled všech vesnic děkanátu je na vývěskách. Milí koledníci Tříkrálové sbírky,děkujeme Vám za to, že jste i letos vyšli koledovat v 5 814 skupinkách a přinesli jste tak mnoha lidem radost. Někteří se s vámi radovali z narození Pána Ježíše, jiné potěšil váš zpěv a úsměv a všem jste dali příležitost udělat něco dobrého pro druhé, přispět na pomoc potřebným lidem. Peníze, které jste vybrali, sice ještě nejsou všechny spočítané (viz https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/ ), ale zkuste Vy spočítat, s kolika lidmi jste se při koledování setkali. Kolik bylo těch, kteří se díky vám stali o něco lepšími, protože dokázali přispět na pomoc potřebným? Kolik jich asi bylo v celé republice, ve které letos koledovalo 24 916 skupinek? Děkujeme Vám, Vašim rodičům, vedoucím skupinek, koordinátorům, kněžím, všem, kdo jste se do tříkrálové sbírky zapojili. P. Bohumír Vitásek, prezident ACHO; Václav Keprt, ředitel ACHO

· Časopis Rodinný život: Časopis bude v příštím roce slavit výročí 30 let, vydává ho Centrum pro rodinný život v Olomouci a vychází 5x ročně. Kromě hlavního tématu a rozhovorů obsahuje pravidelné rubriky, které se týkají především rodiny, výchovy, duchovního povzbuzení... Čtenáři v něm najdou tipy na další literaturu a nezapomíná se ani na děti (dětská stránka, babiččina teologie či čtení na dobrou noc - ukázka z dětské knihy s ilustracemi dětí). Časopis si můžete objednat, předplatné lze objednat jako poděkování za službu ve farnosti nebo pro novomanžele či manžele k výročí svatby, případně k dalším příležitostem... Ukázka časopisu je vzadu v kostele a v knihovně. Další informace najdete na www.rodinnyzivot.eu

· Farnost jako místo naslouchání: Kdy jste naposledy někomu naslouchali? Kdy někdo naslouchal Vám? Naslouchání druhým je služba lásky; Každý je pozván, aby naslouchal, každý smí očekávat, že mu bude nasloucháno; Zdá se Vám to nemožné? Na našem webu najdete inspiraci, modlitby a vzdělávání. Neste břemena jedni druhých..." (Gal 6,2) www.manzelumnablizku.cz

· Poutní zájezd: Farnost Nivnice Vás zve na poutní zájezd: Loreto - Pompeje - Monte Casino - Řím - Assisi v termínu od 28. 2. - 6. 3. 2020. Cena 9.500 Kč. Více na nástěnce nebo na webu.

· KATOLICKÝ TÝDENÍK 3/2020 - BIBLE V CENTRU POZORNOSTI PO CELÝ ROK. Neděli Božího slova, kterou vyhlásil papež František, letos 26. ledna slavíme poprvé. Zároveň vstupujeme do ROKU BIBLE. V příloze s TV programem ze zpráv z olomoucké arcidiecéze je popsán náš projekt tématických kázání ve všední dny Písně z kancionálu.

TOPlist
| Copyright © | 2016-2019 | Doporučený prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one